Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Вівторок, 24.04.2018
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 54.224.44.168· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з трудових відносин та діяльності профспілок [79]
Соцстрахування [27]
Безпека дорожнього руху [133]
Виробнича санітарія [131]
Акти [21]
інші журнали [9]
інші документи [782]
Питання та відповіді [246]
Посадові інструкції [20]
Цікаве та прикольне [566]
Відео [538]
Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників [35]
Спецодяг та ЗІЗ [136]
Розслідування нещасних випадків [92]
Корисні програми [70]
Цивільний захист [227]
Медичні огляди [38]
РЕКЛАМА
загрузка...
Останні коментарі

Эта ссылка еще работает:
скачать невозможно

До Порядку внесено зміни відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «...


розділ IV, п. 1.20 ППБУ "Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електрич...

РЕКЛАМА
Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Охорона праці та пожежнаа безпека
загрузка...
Головна » Файли » Інше » інші документи

Лист Держгірпромнагляд України від 28.08.2014 № 6538/0/8-03/6/14 Щодо необхідності проходження щорічного спеціального навчання майстрів
[ Викачати з сервера (45.0Kb) ] 28.08.2014, 19:01

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
(Держгірпромнагляд)

28.08.2014 № 6538/0/8-03/6/14

Публічне акціонерне товариство «Київгаз»
01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 4-Б

На 1719/17-1 від 23.07.2014

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України повідомляє.
Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначено у Законі України «Про охорону праці».
Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.
Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
Зазначене Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року № 15 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 року № 231/10511 (далі – Типове положення).
Так, розділом 4 Типового положення визначено норми щодо спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
Пункт 4.1. передбачає,що посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005
№ 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 за №  18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.
Враховуючи, що термін «посадова особа» окремо не визначено нормами Типового положення, для вирішення питання щодо визначення поняття «посадова особа» необхідно виходити з правозастосовної практики, яка зазначає, що головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.
Відповідно до судової практики, яка склалася і знайшла своє відображення у відповідному узагальненні Верховного Суду України (постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво»), організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.
Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
У той же час під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
Таким чином, у разі наділення майстрів ПАТ «Київгаз» організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими функціями, та у разі зайняття на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 15.02.2005 № 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 за №  18/554, вони повинні проходити щорічне спеціальне навчання.
Одночасно зазначаємо, що спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і іншим суб'єктом господарювання, який в установленому Типовим положенням порядку проводить відповідне навчання.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду  (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Відповідно до статті 5зазначеного Закону уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.
Відповідна уніфікована форма акту, затверджено наказом МНС України від 11.08.2011 року № 826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 року за № 1531/20269 Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта).

 

Заступник Голови Служби                                                                                                         Дунас С.В.


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

ПИСЬМО

от 28.08.2014 г. № 6538/0/8-03/6/14

Относительно проведения обучения и проверки знаний должностных лиц по вопросам охраны труда

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности Украины сообщает.

Основные положения по реализации конституционного права работников на охрану их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда определены в Законе Украины «Об охране труда».

В соответствии с требованиями статьи 18 Закона Украины «Об охране труда» работники при приеме на работу и в процессе работы должны проходить за счет работодателя инструктаж, обучение по вопросам охраны труда, оказания первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев и правил поведения в случае возникновения аварии.

Работники, занятые на работах с повышенной опасностью или там, где есть потребность в профессиональном отборе, должны ежегодно проходить за счет работодателя специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.

Перечень работ с повышенной опасностью утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны труда.

Должностные лица, деятельность которых связана с организацией безопасного ведения работ, при приеме на работу и периодически, один раз в три года, проходят обучение, а также проверку знаний по вопросам охраны труда с участием профсоюзов.

Порядок проведения обучения и проверки знаний должностных лиц по вопросам охраны труда определяется типовым положением, утверждаемым центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны труда.

Указанное Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда утверждено приказом Госнадзорохрантруда Украины от 26.01.2005 года № 15 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15.02.2005 года № 231/10511 (далее — Типовое положение).

Так, разделом 4 Типового положения определены нормы относительно специального обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Пункт 4.1 предусматривает, что должностные лица и другие работники, занятые на работах, указанных в Перечне работ с повышенной опасностью, утвержденном приказом Госнадзорохрантруда Украины от 26.01.2005 № 15 и зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины от 15.02.2005 № 232/10512, и Перечня работ, где есть потребность в профессиональном отборе, утвержденном приказом Минздрава и Госнадзорохрантруда Украины от 23.09.94 № 263/121 и зарегистрированном Министерством юстиции Украины 25.01.95 за № 18/554 (далее — работы повышенной опасности), проходят ежегодное специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.

Учитывая, что термин «должностное лицо» отдельно не определено нормами Типового положения, для решения вопроса относительно определения понятия «должностное лицо» необходимо исходить из правоприменительной практики, отмечает, что главным критерием отнесения лица к кругу должностных лиц является наличие в ней организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Согласно судебной практике, которая сложилась и нашла свое отражение в соответствующем обобщении Верховного Суда Украины (постановление Пленума Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002 № 5 «О судебной практике по делам о взяточничестве»), организационно-распорядительными обязанностями является обязательным ‘Обязанности по осуществлению руководства отраслью промышленности, трудовым коллективом, участком работы, производственной деятельностью отдельных работников на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от форм собственности.

Такие функции выполняют, в частности, руководители министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных, коллективных или частных предприятий, учреждений и организаций, их заместители, руководители структурных подразделений (начальники цехов, заведующие отделами, лабораториями, кафедрами), их заместители, лица, руководят участками работ (мастера, прорабы, бригадиры и т.п.).

В то же время под административно-хозяйственными обязанностями понимаются обязанности по управлению или распоряжению государственным, коллективным или частным имуществом (установление порядка его хранения, переработки, реализации обеспечения контроля за этими операциями и т.п.). Такие полномочия в том или ином объеме имеются у начальников планово-хозяйственных, снабженческих, финансовых отделов и служб, заведующих складами, магазинами, мастерскими, ателье, их заместителей, руководителей отделов предприятий, ведомственных ревизоров и контролеров и т.

Таким образом, в случае наделения мастеров … организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, и в случае занятия на работах, указанных в Перечне работ с повышенной опасностью, утвержденном приказом Госнадзорохрантруда Украины от 26.01.2005 № 15 и зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины от 15.02.2005 № 232/10512, и Перечня работ, где есть потребность в профессиональном отборе, утвержденном приказом Минздрава и Госнадзорохрантруда Украины от 23.09.94 № 263/121 и зарегистрированном Министерством юстиции Украины 25.01.95 за № 18/554, они должны проходить ежегодное специальное обучение.

Одновременно отмечаем, что специальное обучение по вопросам охраны труда может проводиться как непосредственно на предприятии, так и другим субъектом хозяйствования, в установленном Типовым положением порядке проводит соответствующее обучение. <…>

Заместитель Председателя Службы                                                                                        С.В. Дунас

Категорія: інші документи | Додав: ohranatruda | Теги: спеціальне навчання, Навчання, лист
Переглядів: 802 | Завантажень: 36 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2018
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 884

Книга скарг та пропозицій

РЕКЛАМА

Архів записів
Закон про охорону праці Закон про охрану труда Закон України Про охорону праці Закон Украины Про охрану птруда ГПК Украины Гражданско-процессуальный кодекс Ук ДНАОП 0.05-8.04-92 Журнал журнал обліку електроінструментів електроприймач журнал учета Журнал учёта аварий и отказов в раб Акт акт огляду акт осмотра заземлители Наряд-допуск роботи в електроустановках вимірювання опору розтікання протокол протокол перевірки Правила пуе діюча електроустановка електроустановка ДПД ПТК служба охорони праці xtybt jhfyt nhelf? положение про об Адміністративно-громадський контрол положення інструкції з охорони праці Типове положення Перелік від 27 червня 2003 р. № 994 15.11.2005 N 606 безпека руху НПАОП інструкція графік будівлі споруди закон кабінет охорони праці инструктаж водії положение водители інструктаж медичні огляди Навчання 1 група електробезпеки медичний огляд первая помощь скачать скачать книгу охрана труда инструкции учебник книга Виробів мультфильм Видеоприкол видео анекдоты инструкция кран робота такелажники автомобіль Веревка канат Працівник будівництво Електромонтажник юмор прикол дрель атестація дерева автотранспорт гуртожиток готель норми Порядок Освіта баня видео урок автомобили грузовики торговля баз деревообработка Бесплатно лекции плакаты Приказ Безпека Скачати кодекс лекції железнодорожный транспорт метро авария автомобиль пожар книги вправи лифт гост Відео правила пожарной безопасности Кино пособие банк програма тестирование Программы лист транспорт культура библиотеки номенклатура Заява пиротехника строительство розслідування гражданская оборона плакат Постер дтп БЖД литература водитель цирк зоопарк пневмоинструмент животные агропром АЗС аптечка огнетушители скринсейвер комментарий взрыв презентация связь Зв'язок Холодильники Освітлення медицина здравоохранение молниезащита ремни безопасности художник Воздух шум Архивы тренировка ОЖОГИ Памятка питание Харчування Игра Кислота Склад офис Электрооборудование ПУЭ офіс сельское хозяйство безопасность сварка аптеки Вывоз мусора бомбы общежитие психология ограждения Образование Машинобудування машиностроение КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ сборник автовышка Вопросы и ответы молот ОКРАСКА заборона ISO бухгалтер артисты газ инсульт пчеловодство авторемонт театр справочник видеоурок powerpoint Програми пляж Дозвіл аптека ЖКХ ДСП глаза очі НПК Ринок Промисловість лабаратория біологія легкая промышленность ВЫВИХ спирт радиация Випромінювання школи залізниця спорт аудит відпочинок средства защиты Довідник Методика ионизация учебное пособие статистика стенд плакаты ГО информатика очки железная дорога фільм туризм флот вентиляция Компьютер зберігання бассейн трактор больницы история історія Вагон Вокзал трамвай документи пропаганда діти титан Цинк бензол ОБЖ оплата праці ДНЗ ЗНЗ школа навчально-виховний процес выставки обморожение Землетрясение дозиметр концепт Звітність Лесное хозяйство Декларація детский сад Дизайн тележки знезараження билеты вопросы Карбамид автоклав законодательство агітація АЕРОПОРТ Повідомлення ведро Станки Бункер байк en Відповідність дрон катастрофи допуск СОУ Вимірювання енергія ГРИПП Концертный зал библиотека музей Вимога дворник БРОНХИТ
РЕКЛАМА

Кнопка сайту
Виджет для yandex

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України


Яндекс

 

Хостинг від uCoz

До уваги користувачів! Вся інформація, розташована на сайті, взята з відкритих джерел в осівтніх цілях та призначена виключно для приватного використання. Інформація з сторінок цього сайту не призначена для комерційного використання! Ні власник ресурсу, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи сайт otipb.at.ua користувач підтверджує свою повну згоду з усіма раніше зазначеними умовами користування інформацією з цього сайту.