Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Неділя, 27.05.2018
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 54.224.151.24· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з трудових відносин та діяльності профспілок [79]
Соцстрахування [27]
Безпека дорожнього руху [133]
Виробнича санітарія [131]
Акти [21]
інші журнали [9]
інші документи [782]
Питання та відповіді [249]
Посадові інструкції [20]
Цікаве та прикольне [566]
Відео [538]
Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників [35]
Спецодяг та ЗІЗ [138]
Розслідування нещасних випадків [94]
Корисні програми [70]
Цивільний захист [227]
Медичні огляди [38]
РЕКЛАМА
загрузка...
Останні коментарі
Виконання функціональних обов'язків з охорони праці не може бути кримінал...


Эта ссылка еще работает:
скачать невозможно

До Порядку внесено зміни відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «...


розділ IV, п. 1.20 ППБУ "Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електрич...

РЕКЛАМА
Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Охорона праці та пожежнаа безпека
загрузка...
Головна » Файли » Інше » інші документи

Щодо виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці
[ ] 14.02.2015, 14:59

Щодо виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці

 Лист Мінсоцполітики України від 14.02.2015 № 1911/0/14-15/06

Листи Мінсоцполітики України не є нормативно-правовими актами і носять інформаційний, рекомендаційний і необов’язковий характер.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ
14 лютого 2015 року № 1911/0/14-15/06

Щодо виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці

 

Вiдповiдно до частини п’ятої статтi 153 Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП) власник або уповноважений ним орган не вправi вимагати вiд працiвника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не вiдповiдають законодавству про охорону працi.

У разi вiдрядження i виконання працiвниками своїх трудових обов’язкiв на робочих мiсцях, не пiдконтрольних роботодавцю, який направив працiвникiв у вiдрядження, вiн повинен вжити заходiв щодо органiзацiї та забезпечення охорони працi для працiвникiв, з якими вiн перебуває у трудових вiдносинах.

Працiвник має право вiдмовитися вiд дорученої роботи, зокрема вiд вiдрядження, небезпечної для його життя i здоров’я, якщо роботодавець не в змозi прийняти вiдповiднi заходи з охорони працi.

Вiдповiдно до частини другої статтi 23 КЗпП трудовий договiр укладається у випадках, коли трудовi вiдносини не можуть бути встановленi на невизначений строк з урахуванням характеру такої роботи або умов її виконання або iнтересiв працiвника та в iнших випадках, передбачених законодавчими актами.

Вiдповiдно до частини третьої статтi 119 КЗпП за працiвниками, зокрема покликаними на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, але не бiльше одного року зберiгаються мiсце роботи, посада i компенсується з бюджету середнiй заробiток на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, в яких вони працювали на час призову, незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi.

Зазначена норма передбачає, що мiж роботодавцем i працiвником, покликаним на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод зберiгаються трудовi вiдносини (але не бiльше одного року), а працiвник лише звiльняється вiд виконання виробничих або службових обов’язкiв. Якщо працiвник пiсля закiнчення зазначеного перiоду не приступить до виконання виробничих або службових обов’язкiв, трудовi вiдносини з ним повиннi бути припиненi.

Згiдно з пунктом 2 частини першої статтi 36 КЗпП  однiєю з пiдстав припинення трудового договору є закiнчення термiну. Укладаючи строковий трудовий договiр, працiвник дає добровiльну згоду на його припинення у визначений сторонами в трудовому договорi термiн.

У такому випадку, при закiнченнi строку трудового договору, укладеного з працiвником, покликаним на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод, за яким зберiгаються не бiльше одного року мiсце роботи, посада, компенсується з бюджету середнiй заробiток на пiдприємствi, дiя трудового договору може бути призупинено.

Обмеження щодо звiльнення працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, на особливий перiод поширюються на звiльнення працiвникiв з iнiцiативи роботодавця.

Крiм цього, зазначаємо, що вiдповiдно до частини першої статтi 39(1) КЗпП, якщо пiсля закiнчення строку трудового договору (пункти 2 i 3 статтi 23 КЗпП ) трудовi вiдносини фактично тривають i жодна з сторiн не вимагає їх припинення, дiя цього договору вважається продовженою на невизначений термiн.

У той же час повiдомляємо, що листи Мiнiстерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять iнформацiйний, рекомендацiйний i необов’язковий характер.

Перший заступник Мiнiстра                                                                                                     В. Шевченко

 


Ст. 153 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII

На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці.
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.
Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.
Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я умов праці власник або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.
На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони.
Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.
{ Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N від 27.02.85; Законом N від 15.12.93 }


Стаття 23. КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII

Строки трудового договору

Трудовий договiр може бути:
1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;
2) на визначений строк, встановлений за погодженням сторiн;
3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договiр укладається у випадках, коли трудовi вiдносини не можуть бути встановленi на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або iнтересiв працiвника та в iнших випадках, передбачених законодавчими актами.


Стаття 119. КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII

Гарантiї для працiвникiв на час виконання державних або громадських обов'язкiв

На час виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо за чинним законодавством України цi обов'язки можуть здiйснюватись у робочий час, працiвникам гарантується збереження мiсця роботи (посади) i середнього заробiтку.

Працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" i "Про альтернативну (невiйськову) службу" , надаються гарантiї та пiльги вiдповiдно до цих законiв.


Ст. 36 КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII

Підставами припинення трудового договору є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу;
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);
5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;
6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;
7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
8) підстави, передбачені контрактом.
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.
У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).
{ Стаття 36 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N від 29.07.81, N від 21.12.83, N від 27.05.88; Законами N від 20.03.91, N від 19.01.95, N 487-IV від 06.02.2003 }


Стаття 39(1) КЗпПУ від 10.12.1971 № 322-VIII.

Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк

Якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.


Категорія: інші документи | Додав: ohranatruda
Переглядів: 541 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2018
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 886

Книга скарг та пропозицій

РЕКЛАМА

Архів записів
Закон про охорону праці Закон про охрану труда Закон України Про охорону праці Закон Украины Про охрану птруда ГПК Украины Гражданско-процессуальный кодекс Ук ДНАОП 0.05-8.04-92 Журнал журнал обліку електроінструментів електроприймач журнал учета Журнал учёта аварий и отказов в раб Акт акт огляду акт осмотра заземлители Наряд-допуск роботи в електроустановках вимірювання опору розтікання протокол протокол перевірки Правила пуе діюча електроустановка електроустановка ДПД ПТК служба охорони праці xtybt jhfyt nhelf? положение про об Адміністративно-громадський контрол положення інструкції з охорони праці Типове положення Перелік від 27 червня 2003 р. № 994 15.11.2005 N 606 безпека руху НПАОП інструкція графік будівлі споруди закон кабінет охорони праці инструктаж водії положение водители інструктаж медичні огляди Навчання 1 група електробезпеки медичний огляд первая помощь скачать скачать книгу охрана труда инструкции учебник книга Виробів мультфильм Видеоприкол видео анекдоты инструкция кран робота такелажники автомобіль Веревка канат Працівник будівництво Електромонтажник юмор прикол дрель атестація дерева автотранспорт гуртожиток готель норми Порядок Освіта баня видео урок автомобили грузовики торговля баз деревообработка Бесплатно лекции плакаты Приказ Безпека Скачати кодекс лекції железнодорожный транспорт метро авария автомобиль пожар книги вправи лифт гост Відео правила пожарной безопасности Кино пособие банк програма тестирование Программы лист транспорт культура библиотеки номенклатура Заява пиротехника строительство розслідування гражданская оборона плакат Постер дтп БЖД литература водитель цирк зоопарк пневмоинструмент животные агропром АЗС аптечка огнетушители скринсейвер комментарий взрыв презентация связь Зв'язок Холодильники Освітлення медицина здравоохранение молниезащита ремни безопасности художник Воздух шум Архивы тренировка ОЖОГИ Памятка питание Харчування Игра Кислота Склад офис Электрооборудование ПУЭ офіс сельское хозяйство безопасность сварка аптеки Вывоз мусора бомбы общежитие психология ограждения Образование Машинобудування машиностроение КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ сборник автовышка Вопросы и ответы молот ОКРАСКА заборона ISO бухгалтер артисты газ инсульт пчеловодство авторемонт театр справочник видеоурок powerpoint Програми пляж Дозвіл аптека ЖКХ ДСП глаза очі НПК Ринок Промисловість лабаратория біологія легкая промышленность ВЫВИХ спирт радиация Випромінювання школи залізниця спорт аудит відпочинок средства защиты Довідник Методика ионизация учебное пособие статистика стенд плакаты ГО информатика очки железная дорога фільм туризм флот вентиляция Компьютер зберігання бассейн трактор больницы история історія Вагон Вокзал трамвай документи пропаганда діти титан Цинк бензол ОБЖ оплата праці ДНЗ ЗНЗ школа навчально-виховний процес выставки обморожение Землетрясение дозиметр концепт Звітність Лесное хозяйство Декларація детский сад Дизайн тележки знезараження билеты вопросы Карбамид автоклав законодательство агітація АЕРОПОРТ Повідомлення ведро Станки Бункер байк en Відповідність дрон катастрофи допуск СОУ Вимірювання енергія ГРИПП Концертный зал библиотека музей Вимога дворник БРОНХИТ
РЕКЛАМА

Кнопка сайту
Виджет для yandex

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України


Яндекс

 

Хостинг від uCoz

До уваги користувачів! Вся інформація, розташована на сайті, взята з відкритих джерел в осівтніх цілях та призначена виключно для приватного використання. Інформація з сторінок цього сайту не призначена для комерційного використання! Ні власник ресурсу, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи сайт otipb.at.ua користувач підтверджує свою повну згоду з усіма раніше зазначеними умовами користування інформацією з цього сайту.