Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Неділя, 14.07.2024
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 100.28.0.143· RSS

[ Нові повідомлення · Учасники · Кто нас сегодня посетил · Правила форуму · Пошук · RSS
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Охорона праці жінок
OlAlexДата: Вівторок, 03.12.2013, 17:18 | Сообщение # 1
Рядовий
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Охорона праці жінок

       
Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закріпила рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та здоров'я жінок. Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). Кабінет Міністерств України своєю постановою від 27.03.1996 р. № 381 затвердив обмеження використання їх праці у нічний час.
Міністерство охорони здоров'я України 10 грудня 1993 року видало наказ № 241, яким встановлені граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками:—
підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) — 10 кг;—
підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни — 7 кг.
Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні — 350 кг; з підлоги — 175 кг.
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпГД.)
Вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. Таких жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). Крім цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижують норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою (ст. 178 КЗпП).
Відповідно до Закону України „Про відпустки" (ст. 17) на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 після пологів). Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки ЇЙ надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та додаткова неоплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років.
Відповідно до ст. 19 Закону України „Про відпустки" жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату за мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років. Звільняти жінок, які мають дітей віком до трьох (шести) років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, але з обов'язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП).)


                                                                                                     
Страховий експерт з охорони праці
                                                                                                                        Луганського відділення ВД Фонду ССНВ України
                                                                                                                                                О. Сурженко
 


страховий експерт з охорони праці віддідення ВД ФССНВ України в м. Луганську О.О.Сурженко
 
sensor-1Дата: Понеділок, 30.03.2015, 12:43 | Сообщение # 2
Рядовий
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Какие гарантии обеспечивает государство женщине? Отечественное законодательство предоставляет женщине ряд гарантий и льгот, которые обеспечивают ей право и возможность трудоустройства, повышения квалификации, переподготовки, охраняют ее здоровье и дают возможность растить детей. Общие нормы, которые регулируют труд женщин, изложены в главе XII КЗоТ (ст. 174 — 1861).

В других нормативно-правовых актах также есть ряд норм, регламентирующих использование женского труда.

Так, ст. 11 Закона о занятости и ст. 241 Закона о рекламе, предупреждая какие-либо проявления дискриминации относительно женщин, запрещают в объявлениях о вакансиях указывать ограничения относительно возраста кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предоставляющие преимущество одному из полов, а также требовать от трудоустраивающихся лиц предоставления сведений о личной жизни (письмо Минсоцполитики от 21.03.13 г. № 69/021/150-13).

Для предупреждения влияния на здоровье женщин вредных и опасных производственных факторов законодательством по вопросам труда и охраны здоровья определены соответствующие нормы работ. Статьей 174 КЗоТ и ст. 10 Закона об охране труда запрещается применение труда женщин на:

— тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда;

— подземных работах, кроме нефизических работ или работ, связанных с санитарным и бытовым обслуживанием;

— работах, касающихся подъема и перемещения вещей, масса которых превышает установленные предельные нормы, утвержденные приказом МОЗ от 10.12.93 г. № 241. Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, утвержден приказом МОЗ от 29.12.93 г. № 256.

Не допускается привлечение женщин и к работам в ночное время (ст. 175 КЗоТ). Исключение составляют те отрасли народного хозяйства, в которых это вызвано особой необходимостью и разрешается как временная мера. Ограничение на применение женского труда в ночное время не распространяется на предприятия, в которых учредителями и работниками являются только члены одной семьи. Несмотря на все особенности труда женщин, уменьшать заработную плату работницам на этом основании работодатель не имеет права. При этом заработная плата представительниц слабого пола облагается в общем порядке, а именно: на сумму зарплаты начисляется и из нее удерживается ЕВС, а также удерживается НДФЛ. Чаще всего женщины претендуют на так называемые налоговые социальные льготы на детей.Эти льготы и гарантии работодатель должен учитывать, принимая на работу женщин, а также в случае, когда работающая женщина приобретает один из особых ее статусов (беременная, женщина с детьми до 3 лет и одинокая женщина, воспитывающая детей). Еще одной потенциальной льготой для женщин является предоставление путевок на оздоровление и получение материальной помощи. Так, согласно ст. 185 КЗоТ, на работодателя возложена обязанность, в случае необходимости, предоставлять беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, бесплатно или на льготных условиях путевки в санатории и дома отдыха. В том числе выделять материальную помощь, размер которой определяется согласно коллективному договору и возможностям работодателя. В зависимости от финансового состояния предприятия руководитель может установить размер оплаты путевок как на уровне 100 % их стоимости, так и не оплачивать их вовсе. Однако привлечь к ответственности работодателя за нежелание выполнять свои обязанности, установленные ст. 185 КЗоТ, невозможно. Если же предприятие все же приняло решение о финансировании путевок своим работникам, то категории женщин, перечисленные в ст. 185 КЗоТ, будут иметь первоочередное право на их получение. Следует учитывать, что несоблюдение норм КЗоТ расценивается как нарушение трудового законодательства

. Гарантии для лиц, воспитывающих ребенка без матери Согласно ст. 1861 КЗоТ гарантии, установленные ст. 56, 176, 177, ч. 3 — 8 ст. 179, 181, 182, 1821, 184, 185, 186 КЗоТ, распространяются также на:

— отцов, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном заведении);

— опекунов (попечителей); — приемных родителей.

Речь идет о таких гарантиях для этих родителей:

— не допускается привлечение к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направление в командировки, когда дети не достигли 3 лет (ст. 176 КЗоТ);

— родители, у которых дети в возрасте от 3 до 14 лет или дети-инвалиды, не могут привлекаться к сверхурочным работам или направляться в командировку без их согласия (ст. 177 КЗоТ);

— имеют право на получение отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (далее — отпуск до 3 лет) (до 6 лет по медицинским показаниям), дополнительного отпуска «на детей» (ст. 179 и ст. 1821 КЗоТ, ст. 18, 19 Закона об отпусках);

— имеют право на отпуск при усыновлении (ст. 182 КЗоТ);

— им предоставляются гарантии в содействии трудоустройству как лицу, воспитывающему без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида (ст. 14 Закона о занятости);

— существуют гарантии при приеме на работу, а также при увольнении с дальнейшим трудоустройством (ст. 184 КЗоТ);

— имеют право на получение путевок в санатории и дома отдыха, а также оказание им материальной помощи (ст. 185 КЗоТ);

— могут воспользоваться правом на НСЛ «на детей»;

— имеют возможность работать на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели (ст. 56 КЗоТ).

Особенности приема и увольнения женщин Особенности приема. Запрет на необоснованный отказ в приеме на работу всех категорий граждан как мера предотвращения установления преимуществ в отношении определенной группы кандидатов или, наоборот, ограничения их прав предусмотрен ст. 22 КЗоТ. Статьей 184 КЗоТ конкретно оговорены гарантии для женщин. Так, работодателю запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с:

— беременностью;

— наличием детей в возрасте до 3 лет;

— наличием ребенка в возрасте до 14 лет (для одиноких матерей);

— наличием ребенка-инвалида.

Причину отказа собственнику или уполномоченному им органу необходимо оформлять в письменной форме, которая впоследствии может быть использована женщиной для обжалования в судебном порядке. Достаточно часто работодатели стараются избегать принимать на работу данную категорию работников (причина — наличие детей и связанные с этим обстоятельства).

Новым Законом о занятости дополнительные гарантии в содействии трудоустройству предусмотрены для женщин, которые:

— имеют на иждивении детей в возрасте до 6 лет;

— воспитывают без супруга ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида. Эти нормы касаются и отцов, воспитывающих ребенка без матери. Несоблюдение ст. 184 КЗоТ расценивается как нарушение трудового законодательства.

Особенности увольнения. Увольнение с работы по инициативе работодателя беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет (до 6 лет — по медицинскому заключению), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида запрещено трудовым законодательством (ст. 184 КЗоТ). Это значит, что отстранение от работы таких работниц на основании ст. 28, 40, 41 КЗоТ влечет за собой для предприятия негативные последствия. Данная процедура возможна только с условием дальнейшего их трудоустройства и в случаях:

— полной ликвидации предприятия;

— окончания срочного трудового договора.

Обязанность работодателя по трудоустройству считается выполненной, если женщина трудоустроена в первый день после увольнения, т. е. отсутствует перерыв между днем увольнения и днем принятия на работу на другое предприятие. Не считается, что работодатель выполнил обязанность по трудоустройству, если работнице не была предоставлена на том же или на ином предприятии другая работа или предложена работа, от которой она отказалась по уважительным причинам (например, по состоянию здоровья). Если женщина откажется от трудоустройства без уважительных причин, она может быть уволена на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ.

Аналогичные гарантии предусмотрены и для ситуации, когда такие категории женщин работают по срочному трудовому договору. При этом если процесс трудоустройства занимает определенный период, то на это время за женщиной сохраняется средняя заработная плата, но не более чем на 3 месяца со дня окончания срочного трудового договора. При этом руководитель должен предупредить работницу, что после окончания срочного трудового договора, она к работе допущена не будет (дабы не превратить срочный трудовой договор в бессрочный). Сохранение среднего заработка на период более 3 месяцев законодательством не предусмотрено. Оно может быть установлено в коллективном или трудовом договоре. Если предприятие ликвидируется и у него есть правопреемник, то работниц, указанных в ст. 184 КЗоТ, необходимо перевести на предприятие — правопреемник согласно п. 5 ст. 36 КЗоТ. В случае если ликвидируется не все предприятие, а только отдел, в котором работала, например, женщина, находящаяся теперь в отпуске до 3 лет, то для перевода ее на другое место без изменения должности, размера зарплаты и режима работыее согласие получать не надо (ч. 2 ст. 32 КЗоТ). В противном случае необходимо заранее уведомить работницу (не позднее чем за 2 месяца) и получить ее разрешение на такие действия. Если на место женщины, находящейся в отпуске до 3 лет, приняли новую сотрудницу на условиях срочного трудового договора, а она в свою очередь предоставила справку о беременности, то уволить ее можно только с дальнейшим трудоустройством. Если женщина откажется от трудоустройства без уважительных причин, она может быть уволена на основании п. 2 ст. 36 КЗоТ в связи с окончанием срока договора, даже если после окончания трудового договора прошло определенное время. Считать при этом трудовой договор продленным на неопределенный срок нельзя, поскольку после окончания срока договора имело место требование прекращения трудового договора (ст. 39 КЗоТ, письмо Минсоцполитики от 15.04.11 г. № 3961/0/14-11/10 // «БН», 2011, № 32, с. 6). Увольнение беременной работницы без дальнейшего трудоустройства является грубым нарушением трудового законодательства и влечет за собой ответственность виновного лица в соответствии с ч. 2 ст. 172 УКУ: — штраф от 850 до 1700 грн.; — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет; — исправительные работы на срок до 2 лет; — арест на срок до 6 месяцев.

В то же время женщины данной категории могут быть уволены по собственной инициативе на основании ст. 38 КЗоТ или по соглашению сторон — п. 1 ст. 36 КЗоТ. В тех случаях, когда увольнение по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжать работу на предприятии, руководитель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит женщина (без отработки 2-недельного срока). Отпуск «на детей» Дополнительный отпуск «на детей» относится к категории социальных отпусков и предоставляется на основании ст. 1821 КЗоТ, ст. 19 и 20 Закона об отпусках .

Особенности дополнительного отпуска «на детей»:

— предоставляется раз в год (за календарный год: с 1 января по 31 декабря) независимо от количества отработанных рабочих дней в календарном году;

— оплачивается за счет работодателя (согласно Порядку № 100);

— работодатель не имеет права отозвать женщину из отпуска (на него не распространяются нормы ст. 12 Закона об отпусках);

— предоставляется без учета праздничных и нерабочих дней и сверх ежегодных отпусков, предусмотренных ст. 75, 76 и 80 КЗоТ;

— отпуск может быть заменен денежной компенсацией, но только при увольнении работницы; — не имеет срока давности (письмо Минтруда от 25.08.05 г. № 36-455)*.

Для подтверждения своего права на дополнительный отпуск женщина должна предоставить:

1) если она не состоит в законном браке:

— копию свидетельства о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце или запись об отце сделана по указанию матери;

— в случае наличия записи об отце

— справку из органов регистрации актов гражданского состояния об основании внесения в книгу записей сведений об отце;

2) если женщина — вдова:

— копию свидетельства о рождении ребенка; — копию свидетельства о заключении брака;

— копию свидетельства о смерти мужа;

3) если женщина разведена:

— копию свидетельства о рождении ребенка;

— копию свидетельства о расторжении брака;

— документ, который подтверждает факт неучастия отца в воспитании ребенка (определение суда или постановление следователя о розыске ответчика по иску о взыскании алиментов, решение суда о лишении ответчика родительских прав, решение органов опеки и попечительства или суда о неучастии отца в воспитании ребенка).

Согласно письму Минтруда от 14.04.08 г. № 235/0/15-08/13 справки из ЖЭКа о регистрации лица по месту проживания для подтверждения неучастия в воспитании ребенка будет недостаточно;

4) если женщина состоит во втором браке:

— копию свидетельства о рождении ребенка; — копию свидетельства о расторжении брака;

— документ, который подтверждал бы то, что отец не принимает участия в воспитании ребенка;

— справку из органов регистрации актов гражданского состояния о том, что новый супруг не усыновлял ребенка

Определение количества оснований. Поскольку ст. 19 Закона об отпусках четко не определена совокупность нескольких оснований для приобретения права на дополнительный отпуск «на детей» продолжительностью 17 календарных дней, Минтруда в своем письме от 21.07.10 г. № 215/13/116-10 //

признало правомерным считать каждое основание отдельно.

Следовательно, несколько оснований имеют место в следующих случаях:

— женщина имеет двоих детей, один из которых является инвалидом;

— женщина имеет двоих или более здоровых детей и, кроме того, ребенка-инвалида;

— женщина имеет двоих детей-инвалидов;

— женщина имеет усыновленного ребенка в возрасте до 18 лет и двоих детей, не достигших возраста 18 лет;

— женщина усыновила ребенка-инвалида;

— отец без матери воспитывает двоих или более детей, один из которых не достиг возраста 15 лет;

— отец без матери воспитывает ребенка-инвалида

— лицо взяло ребенка под опеку и имеет своего ребенка.

Так, например, женщина, воспитывающая двоих детей, один из которых является инвалидом, имеет право на дополнительный отпуск по двум основаниям: как «женщина, имеющая ребенка-инвалида» и «женщина, имеющая двоих или более детей в возрасте до 15 лет». В данном случае такая мать имеет право на отпуск продолжительностью 17 календарных дней.

Совместители. Ни в КЗоТ, ни в Законе об отпусках нет ограничения о том, что дополнительный отпуск «на детей» может предоставляться только по основному месту работы. Логично, что работник должен пользоваться им по всем местам одновременно (письмо Минтруда от 18.05.11 г. № 164/13/116-11 //; письмо Минтруда от 03.03.08 г. № 42/13/133-08). Однако предоставлять такой отпуск по совместительству лучше одновременно с его оформлением по основному месту работы.


Сообщение отредактировал sensor-1 - Понеділок, 30.03.2015, 12:43
 
maksfessenkoДата: Субота, 02.09.2017, 13:13 | Сообщение # 3
Рядовий
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Отечественное законодательство предоставляет женщине ряд гарантий и льгот, которые обеспечивают ей право и возможность трудоустройства, повышения квалификации, переподготовки, охраняют ее здоровье и дают возможность растить детей. - именно так
 
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:
 

 

Яндекс

загрузка...

Хостинг від uCoz