Інструкцiя з пожежної безпеки для працюючих на складі. - Інструкції з пожежної безпеки - Пожежна безпека - Охорона праці та пожежнаа безпека - Охорона праці та пожежна безпека
 

Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Четвер, 08.12.2016
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 54.197.142.219· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з пожежної безпеки [169]
Нормативні акти підприємства з питань пожежної безпеки [30]
Інструкції з пожежної безпеки [108]
Журнали [21]
РЕКЛАМА
Останні коментарі
Проект (неофіційний текст) Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць ...

В якому разі на підприємстві потрібно заводити журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техн...

Cтворення аптечок для працівників


А ответ на вопрос в заголовке так и не прозвучал кто?

Все на російсікій мові і під законодавство Росії.

Зразок Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці https://yadi.sk/i/DDwuirISwhR...

У такому разі в якості повторного інструктажу може бути зарахований позаплановий інструктаж, який мо...

Як вчинити, якщо під час проведення повторного інструктажу працівник перебував у відпустці або хворі...

Очень интересная купюра!!!

РОЗ'ЯСНЕННЯ ДСНС України
щодо функціонування системи пожежного спосте...

РЕКЛАМА
Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 25
Гостей: 25
Користувачів: 0
Кнопка сайту
Виджет для yandex

 Охорона праці та пожежнаа безпека
загрузка...
Головна » Файли » Пожежна безпека » Інструкції з пожежної безпеки

Інструкцiя з пожежної безпеки для працюючих на складі.
[ ] 10.09.2009, 15:32

Інструкцiя з пожежної безпеки для працюючих на складі

Загальнi вимоги інструкцiї з пожежної безпеки.

Всi працiвники нижнього складу повиннi пройти попереднє навчання з питань пожежної безпеки i перевiрку знань, а особи, якi виконують роботу, пов"язану з пiдвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостiйного виконання робiт проходять спецiальне навчання (пожежно - технiчний мiнiмум), а потiм постiйно, один раз на рiк - перевiрку знань.

Для всiх примiщень визначається категорiя з вибухонебезпечної та пожежної небезпеки.

Територiя нижньго складу повинна мати огорожу.

Дороги, проходи i проїзди до будiвель, пiдступи до пожежного iнвентаря, обладнання та засобiв пожежогасiння мають бути завжди вiльними, узимку очищатися вiд снiгу.

Евакуацiйнi шляхи i виходи повиннi утримуватися вiльними, нiчим не захаращуватися i в разi виникнення пожежi забезпечувати безпеку пiд час евакуацiї всiх людей.

Мiсця для палiння повиннi бути позначенi знаком або написом, встановлена урна або попiльничка бути з негорючих матерiалiв.

Усi будiвлi нижнього складу, примiщення i споруди повиннi своєчасно очищатися вiд горючого смiття, вiдходiв виробництва i постiйно утримуватися в чистотi. Термiни очищення встановлюються технологiчними регламентами.

У разi перепланування примiщень, застосування нового технологiчного устаткування необхiдно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документiв.

Спецодяг повинен утримуватися i зберiгатися в вiдведених для нього спецiально обладнаних примiщеннях.

Лiсоматерiали повиннi зберiгатися у штабелях, а дрова можуть зберiгатися як у штабелях, так i в купах.

Ширина штабеля круглого лiсу не повинна перевищувати довжину колоди, а довжина штабеля-100м.

На однiй дiльницi для зберiгання дров дозволяеться розмiщати iх не бiльше 1,5 тис. м3, з вiдстанню мiж дiльницями не менше 6 м.

Вiдстань вiд штабелiв до пожежних гiдрантiв повинна бути не менше 8м.

Перед формуванням штабелiв пiдштабельнi мiсця мають бути очищенi до грунту вiд трав”яного покриву, горючого смiття та вiдходiв.

На складi повинен бути розроблений план органiзацii гасiння пожежi з визначенням заходiв щодо розбирання штабелiв, куп трiсок тощо, а також з урахуванням залучення працiвникiв держлiсгоспу та технiки. План щорiчно перед початком весняно-лiтньго пожежнонебезпечного перiоду повинен практично вiдпрацьовуватися з усiма робiтниками iз залученням пiдроздiлiв пожежноi охорони.

Крiм первинних засобiв пожежогасiння, на складi слiд обладнати пости iз запасом протипожежного iнвентарю у кiлькостi, яка визначаеться оперативними планами пожежогасiння.

Трiски дозволяеться зберiгати в закритих складах, бункерах та на вiдкритих майданчиках з основою з негорючого матерiалу.

Територiю складу, що прилягае до штабелiв, i розриви мiж останнiми в жарку суху погоду слiд щодня зрошувати водою.

У разi проведення електрозварювальних робiт, пов"язаних з частим перемiщенням зварювальних установок, мають застосовуватися механiчно мiцнi шланговi кабелi.

У разi проведення електрозварювальних робiт у пожежонебезпечних примiщеннях зворотним проводом вiд зварюваного виробу до джерела струму може бути лише iзольований провiд, причому за якiстю iзоляцiї вiн не повинен поступатися прямому провiдниковi, приєднаному до електроприймача При замiнi електродiв. iх залишки (недогарки) слiд складати у спецiальний металевий ящик, встановлений бiля мiсця зварювальних робiт.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Щодня пiсля закiнчення роботи слiд проводити чищення агрегатiв та пускової апаратури.

Електричнi машини, апарати, обладнання (апарати управлiння, пускорегулювання, електродвигуни, свiтильники) електропроводи та кабелi за виконанням та ступенями захисту повиннi вiдповiдати класу зони (за ПУЕ) мати апаратуру захисту вiд струмiв короткого замикання та iнших аварiйних режимiв.

Прокладання проводiв (кабелiв) по горючих основах (конструкцiях, деталях) влаштування вводiв повинно повинно здiйснюватися вiдповiдно вимог ПУЕ.

У разi вiдкритого прокладання незахищених проводiв, та кабелiв з оболонками з горючих матерiалiв вiдстань вiд них до горючих основ повинна становити не менше 0, 01м.

У разi неможливостi забезпечити вказану вiдстань провiд слiд вiдокремлювати вiд горючої поверхнi шаром негорючого матерiалу, який виступає з кожного боку проводу не менше нiж на 0,01 м.

Новi пiдключення рiзних струмоприймачiв (електродвигунiв i т. iн.) необхiдно проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережi.

Електродвигуни, свiтильники, проводи та розподiльнi пристрої треба регулярно, не рiдше одного разу на мiсяць, а в запилених примiщеннях-щотижня, очищати од пилу.

 Забороняеться!

·  прокладання електричних проводiв i кабелiв транзитом через складськi примiщення, пожежонебезпечнi зони;

·  експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою, або такою, що в процесi експлуатацiї втратила захиснi властивостi iзоляцiэю ;

·  залишення пiд напругою кабелiв та проводiв з неiзольованими струмопровiдними жилами;

·  застосування для опалення примiщень нестандартного (саморобного) електронагрiвального обладнання;

·  користування пошкодженими розетками, вимикачами;

·  використання, в пожежонебезпечних зонах свiтильникiв з лампами розжарювання без захисного суцiльного скла (ковпакiв)

·  складування горючих матерiалiв на вiдстанi менше 1м вiд електроустаткування та пiд електрощитами.

В усiх, незалежно вiд призначення, примiщеннях, якi пiсля закiнчення роботи замикаються i не контролюються черговим персоналом, з усiх електроустановок та електроприладiв, а також з мереж їх живлення повинна бути вiдключена напруга, за винятком електроустановок, що за вимогами технологii працюють цiлодобово.

Пошкоджену електромережу потрiбно вiдключати до приведення їi в пожежонебезпечний стан.

ПОРЯДОК ДIЙ У РАЗI ПОЖЕЖI.

У разi виявлення пожежi (ознак горiння) кожний робiтник нижньго складу зобов"язаний:

·  негайно повiдомити про це телефоном 01 пожежну охорону. При цьому необхiдно назвати адресу пiдроздiлу, вказати мiсце виникнення пожежi, обстановку на пожежi, наявнiсть людей, а також повiдомити своє прiзвище;

·  вжити (по можливостi) заходiв до гасiння (локалiзацiї) пожежi та збереження матерiальних цiнностей;

·  повiдомити про неї керiвника, чи вiдповiдну компетентну посадову особу (нач нижньго складу, майстра;.

Начальник нижньго складу, майстер, механiк, що прибув на мiсце пожежi зобов"язаний:

·  перевiрити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повiдомлення), довести подiю до вiдома директора держлiсгоспу;

·  у разi загрози життю людей негайно органiзувати їх рятування, використовуючи наявнi сили й засоби,

·  видалити за межi небезпечної зони всiх працюючих, не пов"язаних з лiквiдацiєю пожежi;

·  припинити роботи в будiвлi, крiм робiт, пов"язаних iз заходами по лiквiдацiї пожежi;

·  здiйснити в разi необхiдностi вiдключення електроенергiї;

·  органiзувати зустрiч пiдроздiлiв пожежної охорони, подати їм допомогу у виборi найкоротшого шляху для пiд"їзду до осередку пожежi;

·  одночасно з гасiнням пожежi органiзувати евакуацiю i захист матерiальних цiнностей;

·  забезпечити дотримання норм ОП працiвниками, якi беруть участь у гасiннi пожежi;

пiсля прибуття пожежного пiдроздiлу брати участь у консультуваннi керiвника гасiння про конструктивнi i технологiчнi особливостi об"єкта, де виникла пожежа.

Головний iнженер
Головний механiк
Енергетик

Категорія: Інструкції з пожежної безпеки | Додав: ohranatruda
Переглядів: 630 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2016
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 771

Книга скарг та пропозицій

Друзі сайту

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України

Архів записів
Закон про охорону праці Закон про охрану труда Закон України Про охорону праці Закон Украины Про охрану птруда ГПК Украины Гражданско-процессуальный кодекс Ук ДНАОП 0.05-8.04-92 Журнал журнал обліку електроінструментів електроприймач журнал учета Журнал учёта аварий и отказов в раб Акт акт огляду акт осмотра заземлители Наряд-допуск роботи в електроустановках вимірювання опору розтікання протокол протокол перевірки Правила пуе діюча електроустановка електроустановка ДПД ПТК