Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Вівторок, 21.05.2019
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 54.227.76.35· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з охорони праці [553]
Інструкції з охорони праці [278]
Журнали [43]
Нормативні акти підприємства з питань охорони праці [146]
РЕКЛАМА
загрузка...
Останні коментарі
у автора есть такая?
продаёте?


В Держаному реєстрі нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2017 року во...

Действуют ли ппбо-07-91 на сегодняшний 2018 год


РЕКЛАМА
Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0
 Охорона праці та пожежнаа безпека
загрузка...
Головна » Файли » Охорона праці » Нормативно-правові акти з охорони праці

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
[ ] 30.07.2009, 11:32
 МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

N 41 від 01.09.92
м.Київ

vd920901 vn41

Затверджено
Постанова N 41 від
1 вересня 1992 р.

Методичні рекомендації
для проведення атестації робочих місць за умовами праці


Методичні рекомендації розроблено* відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442
( 442-92-п ). Вони визначають організацію роботи по проведенню
атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав
трудящих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та
небезпечних виробничих факторів.
_______________
* Тут і надалі - редакційна правка, яка не впливає на зміст
документів. - Ред.

Результати атестації за умовами праці (надалі - атестація) є
основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових
умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ), інших пільг та компенсацій, а також розроблення і
реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних
заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової
діяльності.
Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях,
установах (надалі - підприємства) незалежно від форм власності й
господарювання, де технологічний процес, використовуване
обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть
несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на
їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
Основні терміни і визначення, що вживаються в методичних
рекомендаціях, наведено в додатку 1.

1. Загальні положення

1.1. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин
між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у
галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове
пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в
несприятливих умовах.
1.2. Правовою основою для проведення атестації є чинні
законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці,
списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на
пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації
залежно від умов праці.
1.3. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний
процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть
бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для
виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках N 1 і N 2
передбачено показники умов праці, атестацію проводять тільки за
цими показниками.
1.4. Атестація робочих місць передбачає:
виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних
виробничих факторів та причин їх виникнення;
дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого
середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому
місці;
комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру
праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і
правил;
обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної
категорії за шкідливими умовами праці;
підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове
пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий
день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;
перевірку правильності застосування списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове
пенсійне забезпечення;
розв'язання спорів, які можуть виникнути між юридичними
особами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці, пільг і
компенсацій;
розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і
безпеки, характеру праці і оздоровлення трудящих;
вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і
технології, удосконалення порядку та умов установлення і
призначення пільг і компенсацій.
1.5. Періодичність атестації встановлюється підприємством у
колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації
покладається на керівника (власника) підприємства, організації.
1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого
середовища і трудового процесу проводять санітарні лабораторії
підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих
організацій, атестованих органами Держстандарту і Міністерства
охорони здоров'я за списками, узгодженими з органами Державної
експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторії
територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

2. Організація роботи по атестації

2.1. Для організації і проведення атестації керівник
підприємства видає наказ, в якому:
визначає основу і завдання атестації;
затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої
атестаційної комісії, визначає її повноваження, у разі потреби -
склад цехових (структурних) атестаційних комісій;
установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт у
структурних підрозділах підприємства;
визначає взаємодію із зацікавленими державними органами і
громадськими організаціями (експертизою умов праці,
санітарно-епідеміологічною службою);
визначає проектні, науково-дослідні установи для
науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробленні заходів
по усуненню шкідливих виробничих факторів.
2.2. До складу атестаційної комісії рекомендується вводити
головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і
заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я
підприємства, представників громадських організацій.
2.3. Атестаційна комісія:
здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за
проведенням роботи на всіх етапах;
формує всю потрібну правову і нормативно-довідкову базу і
організує її вивчення;
визначає і залучає у встановленому порядку потрібні
організації до виконання спеціальних робіт;
організує виготовлення планів розташування обладнання по
кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначає межу
робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;
складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
порівнює застосовуваний технологічний процес, склад
обладнання, використовувані сировину і матеріали із передбаченими
в проектах;
визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних факторів
виробничого середовища та організує ці дослідження;
прогнозує та виявляє утворення шкідливих і небезпечних
факторів на робочих місцях;
встановлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного
довідника (ЄТКД) відповідність найменування професій і посад,
зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних
робіт. У разі відхилень назва професії (посади) приводиться у
відповідність до ЄТКД по фактично виконуваній роботі;
складає "Карту умов праці" (надалі - Карта) на кожне
враховане робоче місце або групу аналогічних місць (додаток 2);
проводить атестацію і складає перелік робочих місць,
виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;
уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і
компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на дані цілі;
розробляє заходи до поліпшення умов праці і оздоровлення
працівників;
виконує свої функції до призначення нового складу комісії при
позачерговій атестації.

3. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу

3.1. У ході вивчення треба визначити:
характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори,
які підлягають лабораторним дослідженням (гр.2 Карти);
нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів, факторів
виробничого середовища і трудового процесу, використовуючи систему
стандартів безпеки праці, санітарні норми і правила, інші
регламенти (гр.4 Карти);
фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового
процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків (гр.5
Карти).
3.2. Лабораторні та інструментальні дослідження проводяться
відповідно до положень ГОСТ 1.25-76 "ГСС Метрологическое
обеспечение. Основные положения", ГОСТ 12.0.005-84 "ССБТ
Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные
положения", стандартів Державної системи забезпечення єдності
вимірів (ГСИ), системи стандартів безпеки праці (ССБТ), методичних
вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров'я.
3.3. Прилади і обладнання для вимірів повинні відповідати
метрологічним вимогам і підлягати перевірці у встановлені строки.
3.4. Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних,
хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів
проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих
умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і
індивідуального захисту.
3.5. Результати замірів (визначень) показників шкідливих і
небезпечних виробничих факторів оформлюють протоколами за формами,
передбаченими у ГОСТ або затвердженими Міністерством охорони
здоров'я України, і заносяться в Карту (гр.5).
3.6. Визначається тривалість (процент від тривалості зміни)
дії виробничого фактора (гр.9 Карти).

4. Гігієнічна оцінка умов праці

4.1. Оцінка результатів лабораторних досліджень,
інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично
визначеного значення з нормативним (регламентованим).
При цьому шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем.
4.2. Ступінь шкідливості і небезпечності кожного фактора
виробничого середовища і трудового процесу (гр.6, 7, 8 Карти)
тільки III класу визначається за критеріями, встановленими
гігієнічною класифікацією праці N 4137-86 (додаток 3).
4.3. При наявності в повітрі робочої зони двох і більше
шкідливих речовин різнонаправленої дії кожну з них враховувати
самостійним фактором, що підлягає кількісній оцінці.
При наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих
речовин однонаправленої дії відношення фактичних концентрацій
кожної з них до встановлених для них ГДК підсумовуються. Якщо сума
відношень перевищує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи
речовин визначається, виходячи з величини цього перевищення з
урахуванням класу небезпечності найтоксичнішої речовини групи, а
вся група оцінюється як одна речовина.
Концентрація шкідливих речовин однонаправленої дії
визначається за ГОСТ 12.1.005-88.
4.4. Оцінка умов праці при наявності двох і більше шкідливих
і небезпечних виробничих факторів здійснюється за найвищим класом
і ступенем.

5. Оцінка технічного та організаційного
рівня робочого місця

5.1. Оцінка технічного рівня робочого місця проводиться
шляхом аналізу:
відповідності технологічного процесу, будівель і споруд -
проектам, обладнання - нормативно-технічній документації, а також
характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних
режимів;
технологічної оснащеності робочого місця (наявності
технологічного оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних
приладів і їхнього технічного стану, забезпеченості робочого місця
підіймально-транспортними засобами);
відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення
інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та
нормам охорони праці;
впливу технологічного процесу, що відбувається на інших
робочих місцях.
5.2. При оцінці організаційного рівня робочого місця
аналізується:
раціональність планування (відповідність площі робочого місця
нормам технологічного проектування та раціонального розміщення
обладнання і оснащення), а також відповідність його стандартам
безпеки, санітарним нормам та правилам;
забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям, засобами
індивідуального і колективного захисту та відповідність їх
стандартам безпеки праці і встановленим нормам;
організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних
приладів.


Категорія: Нормативно-правові акти з охорони праці | Додав: ohranatruda | Теги: атестація робочих місць
Переглядів: 2914 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2019
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 920

Книга скарг та пропозицій

РЕКЛАМА

Архів записів
Закон про охорону праці Закон про охрану труда Закон України Про охорону праці Закон Украины Про охрану птруда ГПК Украины Гражданско-процессуальный кодекс Ук ДНАОП 0.05-8.04-92 Журнал журнал обліку електроінструментів електроприймач журнал учета Журнал учёта аварий и отказов в раб Акт акт огляду акт осмотра заземлители Наряд-допуск роботи в електроустановках вимірювання опору розтікання протокол протокол перевірки Правила пуе діюча електроустановка електроустановка ДПД ПТК служба охорони праці xtybt jhfyt nhelf? положение про об Адміністративно-громадський контрол положення інструкції з охорони праці Типове положення Перелік від 27 червня 2003 р. № 994 15.11.2005 N 606 безпека руху НПАОП інструкція графік будівлі споруди закон кабінет охорони праці инструктаж водії положение водители інструктаж медичні огляди Навчання 1 група електробезпеки медичний огляд первая помощь скачать скачать книгу охрана труда инструкции учебник книга Виробів мультфильм Видеоприкол видео анекдоты инструкция кран робота такелажники автомобіль Веревка канат Працівник будівництво Електромонтажник юмор прикол дрель атестація дерева автотранспорт гуртожиток готель норми Порядок Освіта баня видео урок автомобили грузовики торговля баз деревообработка Бесплатно лекции плакаты Приказ Безпека Скачати кодекс лекції железнодорожный транспорт метро авария автомобиль пожар книги вправи лифт гост Відео правила пожарной безопасности Кино пособие банк програма тестирование Программы лист транспорт культура библиотеки номенклатура Заява пиротехника строительство розслідування гражданская оборона плакат Постер дтп БЖД литература водитель цирк зоопарк пневмоинструмент животные агропром АЗС аптечка огнетушители скринсейвер комментарий взрыв презентация связь Зв'язок Холодильники Освітлення медицина здравоохранение молниезащита ремни безопасности художник Воздух шум Архивы тренировка ОЖОГИ Памятка питание Харчування Игра Склад офис Электрооборудование ПУЭ офіс сельское хозяйство безопасность сварка аптеки Вывоз мусора бомбы общежитие психология ограждения Образование Машинобудування машиностроение КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ сборник автовышка Вопросы и ответы молот ОКРАСКА заборона ISO бухгалтер артисты газ инсульт пчеловодство авторемонт театр справочник видеоурок powerpoint Програми пляж Дозвіл аптека ЖКХ ДСП глаза очі НПК Ринок Промисловість лабаратория біологія легкая промышленность ВЫВИХ спирт радиация Випромінювання школи залізниця спорт аудит відпочинок средства защиты Довідник Методика ионизация учебное пособие статистика стенд плакаты ГО информатика очки железная дорога фільм туризм флот вентиляция Компьютер зберігання бассейн трактор больницы история історія Вагон Вокзал трамвай документи пропаганда діти титан Цинк бензол ОБЖ оплата праці ДНЗ ЗНЗ школа навчально-виховний процес Тиск выставки обморожение Землетрясение дозиметр концепт Звітність Лесное хозяйство Декларація детский сад Дизайн тележки знезараження билеты вопросы Карбамид автоклав законодательство агітація АЕРОПОРТ Повідомлення ведро Станки Бункер байк en Відповідність дрон катастрофи допуск СОУ Вимірювання енергія ГРИПП Концертный зал библиотека музей Вимога дворник БРОНХИТ
РЕКЛАМА

Кнопка сайту
Виджет для yandex

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України


Яндекс

 

Хостинг від uCoz

До уваги користувачів! Вся інформація, розташована на сайті, взята з відкритих джерел в осівтніх цілях та призначена виключно для приватного використання. Інформація з сторінок цього сайту не призначена для комерційного використання! Ні власник ресурсу, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи сайт otipb.at.ua користувач підтверджує свою повну згоду з усіма раніше зазначеними умовами користування інформацією з цього сайту.