Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Четвер, 18.07.2024
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 44.200.140.218· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з охорони праці [559]
Інструкції з охорони праці [278]
Журнали [43]
Нормативні акти підприємства з питань охорони праці [146]
РЕКЛАМА

Останні коментарі
Доброго дня. 
Прошу пояснити, потрібно видавати наказ/розпорядження чи просто затвердити пере
спасибо за труд, спасибо за сайт )) Сколько лет прошло ... Пришла за инструкцией

у автора есть такая?
продаёте?


В Держаному реєстрі нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2017 року во

Действуют ли ппбо-07-91 на сегодняшний 2018 год


Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
 Охорона праці та пожежнаа безпека
Головна » Файли » Охорона праці » Нормативно-правові акти з охорони праці

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
[ ] 30.07.2009, 11:32
 МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

N 41 від 01.09.92
м.Київ

vd920901 vn41

Затверджено
Постанова N 41 від
1 вересня 1992 р.

Методичні рекомендації
для проведення атестації робочих місць за умовами праці


Методичні рекомендації розроблено* відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442
( 442-92-п ). Вони визначають організацію роботи по проведенню
атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав
трудящих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та
небезпечних виробничих факторів.
_______________
* Тут і надалі - редакційна правка, яка не впливає на зміст
документів. - Ред.

Результати атестації за умовами праці (надалі - атестація) є
основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових
умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ), інших пільг та компенсацій, а також розроблення і
реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних
заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової
діяльності.
Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях,
установах (надалі - підприємства) незалежно від форм власності й
господарювання, де технологічний процес, використовуване
обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть
несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на
їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
Основні терміни і визначення, що вживаються в методичних
рекомендаціях, наведено в додатку 1.

1. Загальні положення

1.1. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин
між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у
галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове
пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в
несприятливих умовах.
1.2. Правовою основою для проведення атестації є чинні
законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці,
списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на
пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації
залежно від умов праці.
1.3. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний
процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть
бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для
виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках N 1 і N 2
передбачено показники умов праці, атестацію проводять тільки за
цими показниками.
1.4. Атестація робочих місць передбачає:
виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних
виробничих факторів та причин їх виникнення;
дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого
середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому
місці;
комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру
праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і
правил;
обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної
категорії за шкідливими умовами праці;
підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове
пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий
день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;
перевірку правильності застосування списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове
пенсійне забезпечення;
розв'язання спорів, які можуть виникнути між юридичними
особами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці, пільг і
компенсацій;
розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і
безпеки, характеру праці і оздоровлення трудящих;
вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і
технології, удосконалення порядку та умов установлення і
призначення пільг і компенсацій.
1.5. Періодичність атестації встановлюється підприємством у
колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації
покладається на керівника (власника) підприємства, організації.
1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого
середовища і трудового процесу проводять санітарні лабораторії
підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих
організацій, атестованих органами Держстандарту і Міністерства
охорони здоров'я за списками, узгодженими з органами Державної
експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторії
територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

2. Організація роботи по атестації

2.1. Для організації і проведення атестації керівник
підприємства видає наказ, в якому:
визначає основу і завдання атестації;
затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої
атестаційної комісії, визначає її повноваження, у разі потреби -
склад цехових (структурних) атестаційних комісій;
установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт у
структурних підрозділах підприємства;
визначає взаємодію із зацікавленими державними органами і
громадськими організаціями (експертизою умов праці,
санітарно-епідеміологічною службою);
визначає проектні, науково-дослідні установи для
науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробленні заходів
по усуненню шкідливих виробничих факторів.
2.2. До складу атестаційної комісії рекомендується вводити
головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і
заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я
підприємства, представників громадських організацій.
2.3. Атестаційна комісія:
здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за
проведенням роботи на всіх етапах;
формує всю потрібну правову і нормативно-довідкову базу і
організує її вивчення;
визначає і залучає у встановленому порядку потрібні
організації до виконання спеціальних робіт;
організує виготовлення планів розташування обладнання по
кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначає межу
робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер;
складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;
порівнює застосовуваний технологічний процес, склад
обладнання, використовувані сировину і матеріали із передбаченими
в проектах;
визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних факторів
виробничого середовища та організує ці дослідження;
прогнозує та виявляє утворення шкідливих і небезпечних
факторів на робочих місцях;
встановлює на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного
довідника (ЄТКД) відповідність найменування професій і посад,
зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних
робіт. У разі відхилень назва професії (посади) приводиться у
відповідність до ЄТКД по фактично виконуваній роботі;
складає "Карту умов праці" (надалі - Карта) на кожне
враховане робоче місце або групу аналогічних місць (додаток 2);
проводить атестацію і складає перелік робочих місць,
виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;
уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і
компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на дані цілі;
розробляє заходи до поліпшення умов праці і оздоровлення
працівників;
виконує свої функції до призначення нового складу комісії при
позачерговій атестації.

3. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу

3.1. У ході вивчення треба визначити:
характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори,
які підлягають лабораторним дослідженням (гр.2 Карти);
нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів, факторів
виробничого середовища і трудового процесу, використовуючи систему
стандартів безпеки праці, санітарні норми і правила, інші
регламенти (гр.4 Карти);
фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового
процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків (гр.5
Карти).
3.2. Лабораторні та інструментальні дослідження проводяться
відповідно до положень ГОСТ 1.25-76 "ГСС Метрологическое
обеспечение. Основные положения", ГОСТ 12.0.005-84 "ССБТ
Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные
положения", стандартів Державної системи забезпечення єдності
вимірів (ГСИ), системи стандартів безпеки праці (ССБТ), методичних
вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров'я.
3.3. Прилади і обладнання для вимірів повинні відповідати
метрологічним вимогам і підлягати перевірці у встановлені строки.
3.4. Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних,
хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів
проводяться в процесі роботи у характерних (типових) виробничих
умовах, при справних і ефективно діючих засобах колективного і
індивідуального захисту.
3.5. Результати замірів (визначень) показників шкідливих і
небезпечних виробничих факторів оформлюють протоколами за формами,
передбаченими у ГОСТ або затвердженими Міністерством охорони
здоров'я України, і заносяться в Карту (гр.5).
3.6. Визначається тривалість (процент від тривалості зміни)
дії виробничого фактора (гр.9 Карти).

4. Гігієнічна оцінка умов праці

4.1. Оцінка результатів лабораторних досліджень,
інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично
визначеного значення з нормативним (регламентованим).
При цьому шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем.
4.2. Ступінь шкідливості і небезпечності кожного фактора
виробничого середовища і трудового процесу (гр.6, 7, 8 Карти)
тільки III класу визначається за критеріями, встановленими
гігієнічною класифікацією праці N 4137-86 (додаток 3).
4.3. При наявності в повітрі робочої зони двох і більше
шкідливих речовин різнонаправленої дії кожну з них враховувати
самостійним фактором, що підлягає кількісній оцінці.
При наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих
речовин однонаправленої дії відношення фактичних концентрацій
кожної з них до встановлених для них ГДК підсумовуються. Якщо сума
відношень перевищує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи
речовин визначається, виходячи з величини цього перевищення з
урахуванням класу небезпечності найтоксичнішої речовини групи, а
вся група оцінюється як одна речовина.
Концентрація шкідливих речовин однонаправленої дії
визначається за ГОСТ 12.1.005-88.
4.4. Оцінка умов праці при наявності двох і більше шкідливих
і небезпечних виробничих факторів здійснюється за найвищим класом
і ступенем.

5. Оцінка технічного та організаційного
рівня робочого місця

5.1. Оцінка технічного рівня робочого місця проводиться
шляхом аналізу:
відповідності технологічного процесу, будівель і споруд -
проектам, обладнання - нормативно-технічній документації, а також
характеру та обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних
режимів;
технологічної оснащеності робочого місця (наявності
технологічного оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних
приладів і їхнього технічного стану, забезпеченості робочого місця
підіймально-транспортними засобами);
відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення
інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та
нормам охорони праці;
впливу технологічного процесу, що відбувається на інших
робочих місцях.
5.2. При оцінці організаційного рівня робочого місця
аналізується:
раціональність планування (відповідність площі робочого місця
нормам технологічного проектування та раціонального розміщення
обладнання і оснащення), а також відповідність його стандартам
безпеки, санітарним нормам та правилам;
забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям, засобами
індивідуального і колективного захисту та відповідність їх
стандартам безпеки праці і встановленим нормам;
організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних
приладів.


Категорія: Нормативно-правові акти з охорони праці | Додав: ohranatruda | Теги: атестація робочих місць
Переглядів: 3573 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2024
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 987

Книга скарг та пропозицій

РЕКЛАМА

Архів записів
журнал акт протокол правила Анимешник S2014 графік Будівлі закон инструктаж положение водители навчання первая помощь скачать безопасность жизнедеятельности скачать книгу охрана труда инструкции учебник книга підручник инструкции по охране труда мультфильм видеоприкол Видео анекдоты Инструкция Кран робота Должностная инструкция грейфер такелажники АМОРТИЗАТОР веревка Канат юмор Прикол Дрель Дерева автотранспорт шиномонтаж Порядок трубопровод баня видео урок Автомобили грузовики Торговля БЕЗКОШТОВНО бесплатно Лекции плакаты агитация приказ скачати Кодекс науково-практичний коментар лекції Метро авария автомобиль Пожар Книги травматизм звіт издательства Лифт электроустановки Гост відео Опс ост горение киностудия Кіно кино Пособие Банк програма тестування тестирование программы лист транспорт культура библиотеки номенклатура Заява пиротехника строительство Цивільний захист плакат постер Цивільна безпека дтп бжд литература Водитель цирк сиз спецодежда зоопарк Реєстрація погрузка выгрузка Автослесарь животные грузчика дворника азс аптечка скринсейвер коментар Комментарий взрыв Презентация связь ртуть холодильники медицина Здравоохранение ppt Художник воздух шум СН Документальний фільм Архивы Эвакуация Тренировка заземление ожоги памятка угарный газ Питание харчування игра Гра склад офис электрооборудование ПУЭ офіс презентація сельское хозяйство розрахунок Пожарная безопасность безопасность Дробление сварка вывоз мусора Бомбы должностные инструкции СП общежитие психология ограждения образование Машиностроение снип сборник вопросы и ответы Молот окраска Первая медицинская помощь iso бухгалтер артисты библиотекарь библиограф газ инсульт Пчеловодство Театр авіація Справочник детское кресло электросварка Видеоурок PowerPoint стрес пляж Аптека Газонокосилка жкх вибрация ДСП Глаза НПК ринок Автодор біологія Легкая промышленность кон спирт атп Радиация излучение школи ультразвук спорт аудит Делопроизводство и секретарское дел відпочинок Средства защиты эргономика опасные грузы интимный словарь смотреть онлайн бе методика гн учебное пособие рабочее место статистика стенд ЗОШ Тара Інформатика та комп'ютерна техніка Информатика очки железная дорога фільм Туризм респиратор флот вентиляция контроль компьютер бассейн трактор больницы виноградарство Фізична культура история Історія вагон вокзал буй трамвай авиастроение Пропаганда Діти лифты Respirator дк титан цинк пожаротушение журнали Обж чрезвычайные ситуации ДНЗ Школа заряд выставки землетрясение тваринництво судна дозиметр ожог концепт Лесное хозяйство Методичний посібник детский сад дизайн роз'яснення завдання гидротехнические сооружения ПТМ НС билеты вопросы автоклав дискомфорт гармонизация Законодательство авиапредприятие аеропорт ведро станки Бункер вебинар байк басейн en кровотечение настанова допуск грипп заходи Відеоурок асбест библиотека музей Дворник бронхит крани Bulldog Kärcher зерно
РЕКЛАМА

Кнопка сайту
Виджет для yandex

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України


Яндекс

 

Хостинг від uCoz

До уваги користувачів! Вся інформація, розташована на сайті, взята з відкритих джерел в осівтніх цілях та призначена виключно для приватного використання. Інформація з сторінок цього сайту не призначена для комерційного використання! Ні власник ресурсу, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи сайт otipb.at.ua користувач підтверджує свою повну згоду з усіма раніше зазначеними умовами користування інформацією з цього сайту.