Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Понеділок, 16.09.2019
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 18.204.2.53· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з пожежної безпеки [183]
Нормативні акти підприємства з питань пожежної безпеки [33]
Інструкції з пожежної безпеки [110]
Журнали [21]
РЕКЛАМА
загрузка...
Останні коментарі
у автора есть такая?
продаёте?


В Держаному реєстрі нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2017 року во...

Действуют ли ппбо-07-91 на сегодняшний 2018 год


РЕКЛАМА
Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 12
Гостей: 12
Користувачів: 0
 Охорона праці та пожежнаа безпека
загрузка...
Головна » Файли » Пожежна безпека » Інструкції з пожежної безпеки

Інструкцiя з пожежної безпеки для працюючих на складі.
[ ] 10.09.2009, 15:32

Інструкцiя з пожежної безпеки для працюючих на складі

Загальнi вимоги інструкцiї з пожежної безпеки.

Всi працiвники нижнього складу повиннi пройти попереднє навчання з питань пожежної безпеки i перевiрку знань, а особи, якi виконують роботу, пов"язану з пiдвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостiйного виконання робiт проходять спецiальне навчання (пожежно - технiчний мiнiмум), а потiм постiйно, один раз на рiк - перевiрку знань.

Для всiх примiщень визначається категорiя з вибухонебезпечної та пожежної небезпеки.

Територiя нижньго складу повинна мати огорожу.

Дороги, проходи i проїзди до будiвель, пiдступи до пожежного iнвентаря, обладнання та засобiв пожежогасiння мають бути завжди вiльними, узимку очищатися вiд снiгу.

Евакуацiйнi шляхи i виходи повиннi утримуватися вiльними, нiчим не захаращуватися i в разi виникнення пожежi забезпечувати безпеку пiд час евакуацiї всiх людей.

Мiсця для палiння повиннi бути позначенi знаком або написом, встановлена урна або попiльничка бути з негорючих матерiалiв.

Усi будiвлi нижнього складу, примiщення i споруди повиннi своєчасно очищатися вiд горючого смiття, вiдходiв виробництва i постiйно утримуватися в чистотi. Термiни очищення встановлюються технологiчними регламентами.

У разi перепланування примiщень, застосування нового технологiчного устаткування необхiдно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документiв.

Спецодяг повинен утримуватися i зберiгатися в вiдведених для нього спецiально обладнаних примiщеннях.

Лiсоматерiали повиннi зберiгатися у штабелях, а дрова можуть зберiгатися як у штабелях, так i в купах.

Ширина штабеля круглого лiсу не повинна перевищувати довжину колоди, а довжина штабеля-100м.

На однiй дiльницi для зберiгання дров дозволяеться розмiщати iх не бiльше 1,5 тис. м3, з вiдстанню мiж дiльницями не менше 6 м.

Вiдстань вiд штабелiв до пожежних гiдрантiв повинна бути не менше 8м.

Перед формуванням штабелiв пiдштабельнi мiсця мають бути очищенi до грунту вiд трав”яного покриву, горючого смiття та вiдходiв.

На складi повинен бути розроблений план органiзацii гасiння пожежi з визначенням заходiв щодо розбирання штабелiв, куп трiсок тощо, а також з урахуванням залучення працiвникiв держлiсгоспу та технiки. План щорiчно перед початком весняно-лiтньго пожежнонебезпечного перiоду повинен практично вiдпрацьовуватися з усiма робiтниками iз залученням пiдроздiлiв пожежноi охорони.

Крiм первинних засобiв пожежогасiння, на складi слiд обладнати пости iз запасом протипожежного iнвентарю у кiлькостi, яка визначаеться оперативними планами пожежогасiння.

Трiски дозволяеться зберiгати в закритих складах, бункерах та на вiдкритих майданчиках з основою з негорючого матерiалу.

Територiю складу, що прилягае до штабелiв, i розриви мiж останнiми в жарку суху погоду слiд щодня зрошувати водою.

У разi проведення електрозварювальних робiт, пов"язаних з частим перемiщенням зварювальних установок, мають застосовуватися механiчно мiцнi шланговi кабелi.

У разi проведення електрозварювальних робiт у пожежонебезпечних примiщеннях зворотним проводом вiд зварюваного виробу до джерела струму може бути лише iзольований провiд, причому за якiстю iзоляцiї вiн не повинен поступатися прямому провiдниковi, приєднаному до електроприймача При замiнi електродiв. iх залишки (недогарки) слiд складати у спецiальний металевий ящик, встановлений бiля мiсця зварювальних робiт.

Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена.

Щодня пiсля закiнчення роботи слiд проводити чищення агрегатiв та пускової апаратури.

Електричнi машини, апарати, обладнання (апарати управлiння, пускорегулювання, електродвигуни, свiтильники) електропроводи та кабелi за виконанням та ступенями захисту повиннi вiдповiдати класу зони (за ПУЕ) мати апаратуру захисту вiд струмiв короткого замикання та iнших аварiйних режимiв.

Прокладання проводiв (кабелiв) по горючих основах (конструкцiях, деталях) влаштування вводiв повинно повинно здiйснюватися вiдповiдно вимог ПУЕ.

У разi вiдкритого прокладання незахищених проводiв, та кабелiв з оболонками з горючих матерiалiв вiдстань вiд них до горючих основ повинна становити не менше 0, 01м.

У разi неможливостi забезпечити вказану вiдстань провiд слiд вiдокремлювати вiд горючої поверхнi шаром негорючого матерiалу, який виступає з кожного боку проводу не менше нiж на 0,01 м.

Новi пiдключення рiзних струмоприймачiв (електродвигунiв i т. iн.) необхiдно проводити з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережi.

Електродвигуни, свiтильники, проводи та розподiльнi пристрої треба регулярно, не рiдше одного разу на мiсяць, а в запилених примiщеннях-щотижня, очищати од пилу.

 Забороняеться!

·  прокладання електричних проводiв i кабелiв транзитом через складськi примiщення, пожежонебезпечнi зони;

·  експлуатацiя кабелiв та проводiв з пошкодженою, або такою, що в процесi експлуатацiї втратила захиснi властивостi iзоляцiэю ;

·  залишення пiд напругою кабелiв та проводiв з неiзольованими струмопровiдними жилами;

·  застосування для опалення примiщень нестандартного (саморобного) електронагрiвального обладнання;

·  користування пошкодженими розетками, вимикачами;

·  використання, в пожежонебезпечних зонах свiтильникiв з лампами розжарювання без захисного суцiльного скла (ковпакiв)

·  складування горючих матерiалiв на вiдстанi менше 1м вiд електроустаткування та пiд електрощитами.

В усiх, незалежно вiд призначення, примiщеннях, якi пiсля закiнчення роботи замикаються i не контролюються черговим персоналом, з усiх електроустановок та електроприладiв, а також з мереж їх живлення повинна бути вiдключена напруга, за винятком електроустановок, що за вимогами технологii працюють цiлодобово.

Пошкоджену електромережу потрiбно вiдключати до приведення їi в пожежонебезпечний стан.

ПОРЯДОК ДIЙ У РАЗI ПОЖЕЖI.

У разi виявлення пожежi (ознак горiння) кожний робiтник нижньго складу зобов"язаний:

·  негайно повiдомити про це телефоном 01 пожежну охорону. При цьому необхiдно назвати адресу пiдроздiлу, вказати мiсце виникнення пожежi, обстановку на пожежi, наявнiсть людей, а також повiдомити своє прiзвище;

·  вжити (по можливостi) заходiв до гасiння (локалiзацiї) пожежi та збереження матерiальних цiнностей;

·  повiдомити про неї керiвника, чи вiдповiдну компетентну посадову особу (нач нижньго складу, майстра;.

Начальник нижньго складу, майстер, механiк, що прибув на мiсце пожежi зобов"язаний:

·  перевiрити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повiдомлення), довести подiю до вiдома директора держлiсгоспу;

·  у разi загрози життю людей негайно органiзувати їх рятування, використовуючи наявнi сили й засоби,

·  видалити за межi небезпечної зони всiх працюючих, не пов"язаних з лiквiдацiєю пожежi;

·  припинити роботи в будiвлi, крiм робiт, пов"язаних iз заходами по лiквiдацiї пожежi;

·  здiйснити в разi необхiдностi вiдключення електроенергiї;

·  органiзувати зустрiч пiдроздiлiв пожежної охорони, подати їм допомогу у виборi найкоротшого шляху для пiд"їзду до осередку пожежi;

·  одночасно з гасiнням пожежi органiзувати евакуацiю i захист матерiальних цiнностей;

·  забезпечити дотримання норм ОП працiвниками, якi беруть участь у гасiннi пожежi;

пiсля прибуття пожежного пiдроздiлу брати участь у консультуваннi керiвника гасiння про конструктивнi i технологiчнi особливостi об"єкта, де виникла пожежа.

Головний iнженер
Головний механiк
Енергетик

Категорія: Інструкції з пожежної безпеки | Додав: ohranatruda
Переглядів: 1228 | Завантажень: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2019
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Чи потрібен на сайті розділ із студентськими роботами?
Всього відповідей: 842

Книга скарг та пропозицій

РЕКЛАМА

Архів записів
Закон про охорону праці Закон про охрану труда Закон України Про охорону праці Закон Украины Про охрану птруда ГПК Украины Гражданско-процессуальный кодекс Ук ДНАОП 0.05-8.04-92 Журнал журнал обліку електроінструментів електроприймач журнал учета Журнал учёта аварий и отказов в раб Акт акт огляду акт осмотра заземлители Наряд-допуск роботи в електроустановках вимірювання опору розтікання протокол протокол перевірки Правила пуе діюча електроустановка електроустановка ДПД ПТК служба охорони праці xtybt jhfyt nhelf? положение про об Адміністративно-громадський контрол положення інструкції з охорони праці Типове положення Перелік від 27 червня 2003 р. № 994 15.11.2005 N 606 безпека руху НПАОП інструкція графік будівлі споруди закон кабінет охорони праці инструктаж водії положение водители інструктаж медичні огляди Навчання 1 група електробезпеки медичний огляд первая помощь скачать скачать книгу охрана труда инструкции учебник книга Виробів мультфильм Видеоприкол видео анекдоты инструкция кран робота такелажники автомобіль Веревка канат Працівник будівництво Електромонтажник юмор прикол дрель атестація дерева автотранспорт гуртожиток готель норми Порядок Освіта баня видео урок автомобили грузовики торговля баз деревообработка Бесплатно лекции плакаты Приказ Безпека Скачати кодекс лекції железнодорожный транспорт метро авария автомобиль пожар книги вправи лифт гост Відео правила пожарной безопасности Кино пособие банк програма тестирование Программы лист транспорт культура библиотеки номенклатура Заява пиротехника строительство розслідування гражданская оборона плакат Постер дтп БЖД литература водитель цирк зоопарк пневмоинструмент животные агропром АЗС аптечка огнетушители скринсейвер комментарий взрыв презентация связь Зв'язок Холодильники Освітлення медицина здравоохранение молниезащита ремни безопасности художник Воздух шум Архивы тренировка ОЖОГИ Памятка питание Харчування Игра Склад офис Электрооборудование ПУЭ офіс сельское хозяйство безопасность сварка аптеки Вывоз мусора бомбы общежитие психология ограждения Образование Машинобудування машиностроение КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ сборник автовышка Вопросы и ответы молот ОКРАСКА заборона ISO бухгалтер артисты газ инсульт пчеловодство авторемонт театр справочник видеоурок powerpoint Програми пляж Дозвіл аптека ЖКХ ДСП глаза очі НПК Ринок Промисловість лабаратория біологія легкая промышленность ВЫВИХ спирт радиация Випромінювання школи залізниця спорт аудит відпочинок средства защиты Довідник Методика ионизация учебное пособие статистика стенд плакаты ГО информатика очки железная дорога фільм туризм флот вентиляция Компьютер зберігання бассейн трактор больницы история історія Вагон Вокзал трамвай документи пропаганда діти титан Цинк бензол ОБЖ оплата праці ДНЗ ЗНЗ школа навчально-виховний процес Тиск выставки обморожение Землетрясение дозиметр концепт Звітність Лесное хозяйство Декларація детский сад Дизайн тележки знезараження билеты вопросы Карбамид автоклав законодательство агітація АЕРОПОРТ Повідомлення ведро Станки Бункер байк en Відповідність дрон катастрофи допуск СОУ Вимірювання енергія ГРИПП Концертный зал библиотека музей Вимога дворник БРОНХИТ
РЕКЛАМА

Кнопка сайту
Виджет для yandex

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України


Яндекс

 

Хостинг від uCoz

До уваги користувачів! Вся інформація, розташована на сайті, взята з відкритих джерел в осівтніх цілях та призначена виключно для приватного використання. Інформація з сторінок цього сайту не призначена для комерційного використання! Ні власник ресурсу, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи сайт otipb.at.ua користувач підтверджує свою повну згоду з усіма раніше зазначеними умовами користування інформацією з цього сайту.