Охорона праці та пожежна безпека в Україні

Неділя, 22.09.2019
Головна Мій профільРеєстрація ВихідВхід
Ви увійшли як Гість · Група "Гости"Вітаю Вас, Гість Ваш IP 18.206.194.83· RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Нормативно-правові акти з трудових відносин та діяльності профспілок [80]
Соцстрахування [27]
Безпека дорожнього руху [133]
Виробнича санітарія [131]
Акти [21]
інші журнали [9]
інші документи [789]
Питання та відповіді [253]
Посадові інструкції [20]
Цікаве та прикольне [568]
Відео [544]
Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників [35]
Спецодяг та ЗІЗ [141]
Розслідування нещасних випадків [95]
Корисні програми [70]
Цивільний захист [229]
Медичні огляди [39]
РЕКЛАМА
загрузка...
Останні коментарі
у автора есть такая?
продаёте?


В Держаному реєстрі нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.09.2017 року во...

Действуют ли ппбо-07-91 на сегодняшний 2018 год


РЕКЛАМА
Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Статистика

Яндекс.Метрика


Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0
 Охорона праці та пожежнаа безпека
загрузка...
Головна » Файли » Інше » інші документи

Положення Про Державну службу України з питань праці
[ ] 11.02.2015, 11:40

Положення Про Державну службу України з питань праці

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96

Державна служба України з питань працi (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра соцiальної полiтики, i який реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, гiгiєни працi, здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення, загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi, на випадок безробiття в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 № 442 утворено Державну службу України з питань праці шляхом злиття Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
11 лютого 2015 року № 96
Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці

 

Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну службу України з питань працi, що додається.

Прем’єр-мiнiстр України                                                                                                                            А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2015 р. № 96

Положення Про Державну службу України з питань праці

1. Державна служба України з питань працi (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра соцiальної полiтики, i який реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, гiгiєни працi, здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення, загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi, на випадок безробiття (далi — загальнообов’язкове державне соцiальне страхування) в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб.

2. Держпрацi у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Держпрацi є:

1) реалiзацiя державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, гiгiєни працi, поводження з вибуховими матерiалами, здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення, загальнообов’язкове державне соцiальне страхування в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб;

2) здiйснення комплексного управлiння охороною працi та промисловою безпекою на державному рiвнi;

3) здiйснення державного регулювання i контролю у сферi дiяльностi, пов’язаної з об’єктами пiдвищеної небезпеки;

4) органiзацiя та здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi функцiонування ринку природного газу в частинi пiдтримання належного технiчного стану систем, вузлiв i приладiв облiку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної i надiйної експлуатацiї об’єктiв Єдиної газотранспортної системи.

4. Держпрацi вiдповiдно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавчих актiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативно-правових актiв мiнiстерства та в установленому порядку подає їх Мiнiстровi соцiальної полiтики;

2) готує та подає в установленому порядку пропозицiї щодо формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, гiгiєни працi, поводження з вибуховими матерiалами, здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення, загальнообов’язкове державне соцiальне страхування в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб, державного ринкового нагляду у межах сфери своєї вiдповiдальностi;

3) координує вiдповiдно до законодавства роботу мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих держадмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, iнших суб’єктiв господарювання у сферах промислової безпеки, охорони працi, гiгiєни працi, поводження з вибуховими матерiалами, здiйснення державного гiрничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятiсть населення, загальнообов’язкове державне соцiальне страхування в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб;

4) здiйснює контроль за виконанням функцiй державного управлiння охороною працi мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевими держадмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування;

5) розробляє за участю мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, Фонду соцiального страхування України, всеукраїнських органiзацiй роботодавцiв та профспiлок загальнодержавну програму полiпшення стану безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища i контролює її виконання, бере участь у розробленнi та виконаннi iнших державних i галузевих програм;

6) здiйснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числi їх структурними та вiдокремленими пiдроздiлами, якi не є юридичними особами, та фiзичними особами, якi використовують найману працю;

7) здiйснює контроль за правильнiстю застосування роботодавцями спискiв на пiльгове пенсiйне забезпечення, готує пропозицiї щодо вдосконалення таких спискiв;

8) здiйснює контроль за якiстю проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi;

9) здiйснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятiсть населення в частинi дотримання прав громадян пiд час прийому на роботу та працiвникiв пiд час звiльнення з роботи; використання працi iноземцiв та осiб без громадянства; наймання працiвникiв для подальшого виконання ними роботи в Українi в iншого роботодавця; дотримання прав i гарантiй стосовно працевлаштування громадян, якi мають додатковi гарантiї у сприяннi працевлаштуванню; провадження дiяльностi з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

10) здiйснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансiї (прийом на роботу);

11) здiйснює державний контроль за дотриманням пiдприємствами, установами та органiзацiями, у тому числi пiдприємствами, органiзацiями громадських органiзацiй iнвалiдiв, фiзичними особами, якi використовують найману працю, законодавства про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв у частинi:

реєстрацiї у Фондi соцiального захисту iнвалiдiв;

подання звiтiв про зайнятiсть та працевлаштування iнвалiдiв;

виконання нормативу робочих мiсць, призначених для працевлаштування iнвалiдiв;

12) здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами загальнообов’язкового державного соцiального страхування законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування в частинi призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб;

13) здiйснює контроль за своєчаснiстю та об’єктивнiстю розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi, їх документальним оформленням i веденням облiку, виконанням заходiв з усунення причин нещасних випадкiв;

14) здiйснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю Фонду соцiального страхування України;

15) здiйснює державний нагляд (контроль) у сферi гiгiєни працi, у тому числi нагляд (контроль) за:

факторами виробничого середовища та виробничих операцiй, наявнiсть яких може шкодити здоров’ю працiвникiв;

виконанням заходiв щодо запобiгання виникненню професiйних захворювань;

дотриманням вимог санiтарних норм та правил;

своєчасним здiйсненням профiлактичних заходiв, спрямованих на попередження шкiдливої дiї факторiв виробничого середовища i трудового процесу, збереження здоров’я працiвникiв;

наявнiстю обов’язкових медичних оглядiв працiвникiв;

16) здiйснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства у сферi охорони працi в частинi безпечного ведення робiт, гiгiєни працi, промислової безпеки, безпеки робiт у сферi поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення, у тому числi з питань:

забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту;

монтажу, ремонту, реконструкцiї, налагодження i безпечної експлуатацiї машин, механiзмiв, устаткування, транспортних та iнших засобiв виробництва i машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки;

безпеки робiт у сферi поводження з вибуховими матерiалами, проведення робiт з утилiзацiї звичайних видiв боєприпасiв, ракетного палива та вибухових матерiалiв вiйськового призначення;

виробництва, зберiгання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числi продуктiв бiотехнологiй та iнших бiологiчних агентiв;

органiзацiї проведення навчання (в тому числi спецiального) i перевiрки знань з питань охорони працi; навчання працiвникiв у сферi поводження з вибуховими матерiалами та перевiрки їх знань;

17) здiйснює державний гiрничий нагляд з питань:

правильностi розробки родовищ корисних копалин у частинi їх безпечної експлуатацiї;

додержання правил проведення геологiчних i маркшейдерських робiт пiд час дослiдно-промислової розробки та експлуатацiї родовищ корисних копалин;

додержання правил та технологiй переробки мiнеральної сировини;

правильностi та своєчасностi проведення заходiв, що гарантують безпеку людей, майна i навколишнього природного середовища, гiрничих виробок i свердловин вiд шкiдливого впливу робiт, пов’язаних iз користуванням надрами;

готовностi державних воєнiзованих гiрничорятувальних служб та формувань i диспетчерських служб до локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв аварiй;

18) здiйснює державний нагляд (контроль) у сферi гiрничих вiдносин на пiдприємствах вугiльної, гiрничорудної та нерудної промисловостi, пiд час проведення гiрничих робiт, будiвництва та експлуатацiї, лiквiдацiї або консервацiї гiрничих пiдприємств;

19) здiйснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спецiальних дозволiв на користування надрами в частинi державного гiрничого нагляду;

20) здiйснює державний нагляд (контроль) у сферi дiяльностi, пов’язаної з об’єктами пiдвищеної небезпеки та потенцiйно небезпечними об’єктами, з питань проведення iдентифiкацiї та декларування безпеки об’єктiв пiдвищеної небезпеки;

21) здiйснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї вiдповiдальностi;

22) здiйснює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами технiчних регламентiв та бере участь у розробленнi правил i процедури ринкового нагляду за об’єктами технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiй сферi;

23) здiйснює дозиметричний контроль робочих мiсць та доз опромiнення працiвникiв;

24) здiйснює контроль за вiдповiднiстю визначеним вимогам вiднесення вугiльних шахт, що небезпечнi внаслiдок наявностi газу, можливостi раптових викидiв та гiрських ударiв, до вiдповiдних категорiй;

25) забезпечує складення санiтарно-гiгiєнiчних умов працi для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами працi;

26) органiзовує проведення:

експертизи проектної документацiї на вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових актiв iз забезпечення безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення;

державної технiчної експертизи безпеки проведення гiрничих робiт, будiвництва та експлуатацiї гiрських гiрничих пiдприємств, експертизи проектiв з протиаварiйного захисту гiрських гiрничих пiдприємств;

державної експертизи умов працi iз залученням Держсанепiдслужби;

випробування устаткування та матерiалiв, технiчного огляду устаткування, машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, незалежної експертизи проектно-конструкторської документацiї на вiдповiднiсть вимогам нормативно-правових актiв iз промислової безпеки, охорони та гiгiєни працi;

експертизи проектної та iншої документацiї на виготовлення i впровадження технологiй i засобiв виробництва, засобiв колективного та iндивiдуального захисту, реєстрацiї, огляду, випробування виробничих об’єктiв, iнженерних iнфраструктур об’єктiв соцiально-культурного призначення;

експертної оцiнки стану безпеки охорони працi та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, об’єктiв пiдвищеної небезпеки, а також експертного обстеження (технiчного дiагностування) устаткування машин, механiзмiв пiдвищеної небезпеки;

27) проводить:

розслiдування та веде облiк аварiй i нещасних випадкiв, якi пiдлягають спецiальному розслiдуванню, аналiзує їх причини, готує пропозицiї щодо запобiгання таким аварiям i випадкам;

технiчне розслiдування обставин та причин виникнення аварiй, пов’язаних iз використанням газу в побутi, а також видає за результатами таких розслiдувань обов’язковi до виконання органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями, громадянами рiшення;

розслiдування обставин та причин виникнення гострих i хронiчних професiйних захворювань та отруєнь;

монiторинг стану умов працi та здоров’я працiвникiв, що є складовою державного соцiально-гiгiєнiчного монiторингу;

28) готує та подає пропозицiї щодо призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi;

29) погоджує:

лiквiдацiю та консервацiю гiрничих об’єктiв або їх дiлянок, споруд, пов’язаних iз користуванням надрами, в установленому законодавством порядку;

проекти стандартiв, технiчних умов, iншi документи на засоби працi та виробництва, технологiчнi процеси;

проекти проведення дослiдно-промислового видобування корисних копалин, проекти i щорiчнi плани їх видобування та переробки, а також проекти будiвництва пiдземних споруд щодо додержання вимог Гiрничого закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони працi;

проекти планiв розвитку гiрничих робiт щодо їх безпечного ведення, а також норм вiдбору, втрат корисних копалин на пiдприємствах, що видобувають твердi, рiдкi та газоподiбнi кориснi копалини;

типовi навчальнi плани i програми навчальних дисциплiн «Охорона працi», «Основи охорони працi», «Охорона працi в галузi» та iнших навчальних дисциплiн, пов’язаних iз зазначеною сферою;

типовi навчальнi плани та програми пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з охорони працi;

проекти гiрничих пiдприємств щодо запобiгання шкiдливому впливу гiрничих робiт на життя та здоров’я населення, а також проекти захисту об’єктiв, розташованих на гiрничому вiдводi, вiд шкiдливого впливу гiрничих робiт пiд час пiдробки таких об’єктiв гiрничими роботами;

30) видає у передбачених законодавством випадках:

лiцензiї на виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення та контролює дотримання лiцензiйних умов;

дозволи на право проведення вибухових робiт i виготовлення засобiв їх механiзацiї;

свiдоцтва на придбання i зберiгання вибухових матерiалiв промислового призначення;

дозволи на початок виконання робiт пiдвищеної небезпеки та початок експлуатацiї (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дiї таких дозволiв;

свiдоцтва про державну реєстрацiю об’єкта (об’єктiв) пiдвищеної небезпеки;

гiрничi вiдводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд та iнших цiлей, не пов’язаних iз видобуванням корисних копалин;

31) здiйснює у передбачених законодавством випадках реєстрацiю:

великотоннажних та iнших технологiчних транспортних засобiв, що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування, веде їх облiк та визначає порядок проведення державного технiчного огляду таких засобiв;

декларацiй безпеки об’єктiв пiдвищеної небезпеки;

гiрничих вiдводiв на розробку родовищ мiсцевого значення;

32) веде облiк пiдiймальних споруд (вантажопiдiймальних кранiв та машин, лiфтiв, ескалаторiв, канатних дорiг, пiдйомникiв, фунiкулерiв тощо), парових та водогрiйних котлiв, посудин, що працюють пiд тиском, трубопроводiв пари та гарячої води, атракцiонiв, об’єктiв нафтогазового комплексу та iнших об’єктiв;

33) визначає уповноваженi органiзацiї у сферi проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технiчного дiагностування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки;

34) бере участь:

у проведеннi державної експертизи (перевiрки) технологiчної, конструкторської, технiчної документацiї на впровадження нових технологiй, виготовлення засобiв виробництва, засобiв колективного та iндивiдуального захисту щодо вiдповiдностi їх нормативним актам про охорону працi;

у прийняттi закiнчених будiвництвом об’єктiв промислового та виробничого призначення, об’єктiв, машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки;

у проведеннi державної експертизи iнвестицiйних програм i проектiв будiвництва вiдповiдно до вимог законодавства;

у роботi комiсiй з розслiдування нещасних випадкiв на виробництвi;

у розслiдуваннi обставин i причин аварiй, розкрадання та втрат вибухових матерiалiв, приймає за матерiалами зазначеного розслiдування у межах своєї компетенцiї вiдповiднi рiшення;

у роботi з удосконалення системи ведення облiку, звiтностi та державної статистики з питань, що належать до компетенцiї Держпрацi;

у професiйнiй атестацiї експертiв, якi проводять експертизу проектної та мiстобудiвної документацiї щодо дотримання нормативiв з питань охорони працi;

35) веде державний реєстр нормативно-правових актiв з питань працi, охорони працi, зайнятостi населення та гiгiєни працi, державний реєстр об’єктiв пiдвищеної небезпеки;

36) сприяє формуванню реєстру пiдприємств та органiзацiй вiдповiдно до груп ризику для здоров’я працiвникiв та Державного реєстру професiйних захворювань;

37) органiзовує формування та ведення iнформацiйної бази для прогнозування та проведення аналiзу тенденцiй забезпечення прав людини вiдповiдно до компетенцiї Держпрацi;

38) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань, що належать до компетенцiї Держпрацi, вивчає, узагальнює та поширює досвiд iноземних держав, бере участь у пiдготовцi та укладеннi мiжнародних договорiв, залученнi та координацiї мiжнародної технiчної допомоги, представляє у визначеному порядку iнтереси України у мiжнародних органiзацiях;

39) формує державне замовлення на науково-дослiднi роботи з питань охорони працi, гiгiєни працi, промислової безпеки, безпечного ведення робiт, здiйснення державного гiрничого нагляду, поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення, об’єктами пiдвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовлення;

40) формує та фiнансує державне замовлення на пiдготовку кадрiв з питань гiгiєни працi;

41) виконує функцiї з управлiння об’єктами державної власностi, що належать до сфери її управлiння;

42) забезпечує оприлюднення iнформацiї про стан дотримання законодавства з питань, що належать до її компетенцiї, про свою дiяльнiсть, бере участь у проведеннi соцiального дiалогу та взаємодiї iз всеукраїнськими професiйними спiлками i органiзацiями роботодавцiв з питань, що належать до її компетенцiї;

43) проводить iнформацiйно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенцiї, у тому числi з питань недопущення дискримiнацiї на робочих мiсцях ВІЛ-iнфiкованих i хворих на СНІД;

44) вживає заходiв до створення та розвитку iнформацiйних систем i ресурсiв Держпрацi;

45) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участi в управлiннi державними справами, ефективну взаємодiю з iнститутами громадянського суспiльства, сприяє здiйсненню громадського контролю за дiяльнiстю Держпрацi;

46) забезпечує роботодавцiв i працiвникiв iнформацiєю та роз’ясненнями щодо ефективних засобiв дотримання законодавства та запобiгання можливим його порушенням;

47) здiйснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з дiяльнiстю Держпрацi, її територiальних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери її управлiння;

48) забезпечує здiйснення в апаратi i територiальних органах соцiального дiалогу з питань реалiзацiї державної полiтики у сферi трудових вiдносин, оплати працi, охорони працi, гiгiєни працi та соцiального захисту, укладення колективних договорiв (угод), створення умов для трудової дiяльностi працiвникiв та роботи профспiлкових органiзацiй вiдповiдно до законодавства;

49) органiзовує iнформацiйну та видавничу дiяльнiсть з питань, що належать до її компетенцiї;

50) видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, якi надають послуги з посередництва у працевлаштуваннi в Українi або за кордоном, здiйснюють наймання працiвникiв для подальшого виконання ними роботи в Українi в iншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування обов’язковi до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, якi належать до компетенцiї Держпрацi, та вносить пропозицiї щодо накладення дисциплiнарних стягнень на посадових осiб, винних у порушеннi законодавства;

51) складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, розглядає справи про такi правопорушення i накладає адмiнiстративнi стягнення;

52) зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацiю пiдприємств, окремих виробництв, цехiв, дiльниць, робочих мiсць, будiвель, споруд, примiщень та iнших виробничих об’єктiв, виготовлення та експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування, транспортних та iнших засобiв виробництва, виконання певних робiт, у тому числi пов’язаних iз користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалiзацiю продукцiї шляхом видачi вiдповiдного розпорядчого документа у передбачених законодавством випадках, а також анулює виданi дозволи i лiцензiї до усунення порушень, якi створюють загрозу життю працiвникiв;

53) здiйснює фiксацiю процесу проведення перевiрок з використанням засобiв аудiо-, фото- та вiдеотехнiки;

54) накладає у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення законодавства, невиконання розпоряджень посадових осiб Держпрацi;

55) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

5. Держпрацi з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контроль за їх реалiзацiєю в апаратi Держпрацi, її територiальних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери її управлiння;

2) здiйснює добiр кадрiв в апарат Держпрацi та на керiвнi посади в її територiальнi органи, на пiдприємства, в установи та органiзацiї, що належать до сфери її управлiння, формує кадровий резерв на вiдповiднi посади, органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв i працiвникiв апарату Держпрацi та її територiальних органiв;

3) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави;

4) органiзовує планово-фiнансову роботу в апаратi Держпрацi, її територiальних органах, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери її управлiння, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення бухгалтерського облiку в установленому законодавством порядку;

5) органiзовує ведення дiловодства та архiвне зберiгання документiв в апаратi Держпрацi вiдповiдно до встановлених правил;

6) контролює та координує дiяльнiсть територiальних органiв Держпрацi.

6. Держпрацi для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, вчених, представникiв органiзацiй роботодавцiв, профспiлок та iнших iнститутiв громадянського суспiльства, а також пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками) для розгляду питань, що належать до компетенцiї Держпрацi;

2) отримувати безоплатно вiд мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування необхiднi для виконання покладених на неї завдань iнформацiю, документи i матерiали, зокрема вiд органiв статистики — статистичнi данi;

3) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державною системою урядового зв’язку, iншими технiчними засобами;

4) скликати наради, утворювати комiсiї та робочi групи, проводити науковi конференцiї, семiнари з питань, що належать до її компетенцiї;

5) безперешкодно проводити вiдповiдно до вимог закону без попереднього повiдомлення в будь-яку робочу годину доби перевiрки виробничих, службових, адмiнiстративних примiщень та об’єктiв виробництва фiзичних та юридичних осiб, якi використовують найману працю та працю фiзичних осiб, експлуатують машини, механiзми, устаткування пiдвищеної небезпеки, та у разi виявлення фiксувати факти порушення законодавства, здiйснення нагляду та контролю за додержанням якого вiднесено до повноважень Держпрацi;

6) проводити безперешкодно перевiрки в адмiнiстративних примiщеннях робочих органiв виконавчих дирекцiй Фонду соцiального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття (далi — фонди загальнообов’язкового державного соцiального страхування) з питань призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацiй, надання соцiальних послуг та iнших видiв матерiального забезпечення, передбачених загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням, з метою дотримання прав i гарантiй застрахованих осiб, ознайомлюватися пiд час проведення перевiрок з вiдповiдними iнформацiєю, документами i матерiалами та отримувати вiд фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування необхiднi для виконання повноважень Держпрацi копiї або витяги з документiв;

7) одержувати вiд роботодавцiв i посадових осiб письмовi чи уснi пояснення, висновки про результати проведення експертних обстежень, аудитiв, матерiали та iнформацiю з вiдповiдних питань, звiти про рiвень i стан виконання профiлактичної роботи, причини порушень законодавства та про вжиття заходiв для їх усунення;

8) надавати роботодавцю обов’язковi для розгляду рекомендацiї щодо внесення у вiдповiдний строк до споруд, технологiчних чи органiзацiйних процесiв змiн, що необхiднi для приведення таких процесiв у вiдповiднiсть iз положеннями законодавства з питань охорони працi та гiгiєни працi i пiдвищення рiвня захищеностi працiвникiв;

9) залучати працiвникiв правоохоронних органiв до здiйснення заходiв з державного нагляду (контролю) у сферi, що належить до компетенцiї Держпрацi;

10) заслуховувати звiти посадових осiб центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй з питань, що належать до компетенцiї Держпрацi;

11) використовувати транспортнi засоби спецiалiзованого призначення, у тому числi iз символiкою Держпрацi.

7. Держпрацi здiйснює свої повноваження безпосередньо та через утворенi в установленому порядку територiальнi органи.

На утворенi територiальнi органи Держпрацi може покладати виконання завдань за мiжрегiональним принципом.

8. Держпрацi пiд час виконання покладених на неї завдань взаємодiє в установленому порядку з iншими державними органами, допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами, утвореними Кабiнетом Мiнiстрiв України, органами мiсцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спiлками, профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями.

9. Держпрацi у межах повноважень, передбачених законом, на основi та на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнсоцполiтики видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, органiзовує i контролює їх виконання.

10. Держпрацi очолює Голова, який призначається на посаду та звiльняється з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем’єр-мiнiстра України, внесеним на пiдставi пропозицiй Мiнiстра соцiальної полiтики.

Голова Держпрацi за посадою є Головним державним iнспектором України з питань працi.

11. Голова Держпрацi:

1) очолює Держпрацi, здiйснює керiвництво її дiяльнiстю, представляє Держпрацi у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями в Українi та за її межами;

2) вносить на розгляд Мiнiстра соцiальної полiтики пропозицiї щодо забезпечення формування державної полiтики у сферах дотримання законодавства про працю, зайнятiсть населення, загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, охорону працi, гiгiєну працi, здiйснення державного гiрничого нагляду та промислової безпеки i розробленi Держпрацi проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, а також визначає позицiю щодо проектiв, розробниками яких є iншi мiнiстерства;

3) вносить на розгляд Мiнiстра соцiальної полiтики проекти нормативно-правових актiв Мiнсоцполiтики з питань, що належать до компетенцiї Держпрацi;

4) забезпечує виконання Держпрацi та її територiальними органами Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, що належать до компетенцiї Держпрацi;

5) подає на затвердження Мiнiстровi соцiальної полiтики плани роботи Держпрацi;

6) звiтує перед Мiнiстром соцiальної полiтики про виконання планiв роботи Держпрацi та покладених на неї завдань, про усунення порушень i недолiкiв, виявлених пiд час проведення перевiрок дiяльностi Держпрацi, її територiальних органiв, а також про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб, винних у допущених порушеннях;

7) забезпечує виконання Держпрацi та її територiальними органами наказiв Мiнсоцполiтики та доручень Мiнiстра соцiальної полiтики з питань, що належать до компетенцiї Держпрацi;

8) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату Держпрацi;

9) призначає на посаду та звiльняє з посади за погодженням з Мiнiстром соцiальної полiтики керiвникiв i заступникiв керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Держпрацi, призначає на посаду та звiльняє з посади iнших державних службовцiв i працiвникiв апарату Держпрацi;

10) призначає на посаду за погодженням з Мiнiстром соцiальної полiтики та головами вiдповiдних мiсцевих держадмiнiстрацiй та звiльняє з посади керiвникiв територiальних органiв Держпрацi;

11) призначає на посаду за погодженням з Мiнiстром соцiальної полiтики заступникiв керiвникiв територiальних органiв Держпрацi та звiльняє їх з посади;

12) утворює, лiквiдовує, реорганiзовує пiдприємства, установи та органiзацiї, затверджує їх положення (статути), укладає контракти з керiвниками пiдприємств, установ та органiзацiй, якi належать до сфери управлiння Держпрацi;

13) затверджує штатний розпис та кошторис територiальних органiв;

14) затверджує за погодженням iз Мiнiстром соцiальної полiтики структуру територiальних органiв;

15) розподiляє обов’язки мiж своїми заступниками;

16) забезпечує взаємодiю Держпрацi з вiдповiдальним за взаємодiю структурним пiдроздiлом Мiнсоцполiтики, визначеним Мiнiстром соцiальної полiтики;

17) забезпечує дотримання встановленого Мiнiстром соцiальної полiтики порядку обмiну iнформацiєю мiж Мiнсоцполiтики i Держпрацi та своєчаснiсть її подання;

18) скасовує повнiстю або в окремiй частинi акти територiальних органiв Держпрацi;

19) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенцiї Держпрацi;

20) пiдписує накази Держпрацi;

21) вирiшує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi державних службовцiв та працiвникiв апарату Держпрацi, керiвникiв територiальних органiв Держпрацi, присвоює їм ранги державних службовцiв (якщо iнше не передбачено законом);

22) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовцiв та працiвникiв апарату Держпрацi, його територiальних органiв до вiдзначення державними нагородами;

23) дає у межах повноважень обов’язковi до виконання державними службовцями i працiвниками апарату Держпрацi, її територiальними органами доручення;

24) забезпечує у межах повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, здiйснює контроль за її збереженням в апаратi Держпрацi, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери її управлiння;

25) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

11. Голова Держпрацi має двох заступникiв, у тому числi одного першого, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданнями Прем’єр-мiнiстра України, внесеними на пiдставi пропозицiй Мiнiстра соцiальної полiтики.

Перший заступник та заступник Голови Держпрацi є вiдповiдно першим заступником та заступником Головного державного iнспектора України з питань працi.

12. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держпрацi, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi у Держпрацi може утворюватися колегiя.

Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдного наказу Держпрацi.

Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у Держпрацi можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв приймає Голова Держпрацi, який затверджує кiлькiсний та персональний склад таких органiв, а також положення про них.

13. Гранична чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Держпрацi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Структура апарату Держпрацi затверджується її Головою за погодженням з Мiнiстром соцiальної полiтики.

Штатний розпис i кошторис апарату Держпрацi затверджуються Головою Держпрацi за погодженням iз Мiнфiном.

14. Держпрацi є юридичною особою публiчного права, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Казначейства.

Категорія: інші документи | Додав: ohranatruda | Теги: Державна служба України з питань пр
Переглядів: 2988 | Завантажень: 0 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 5
avatar
0
1 ohranatruda • 11:54, 19.03.2015
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 27-р​ Головою Державної служби України з питань праці призначеноЧернегу Романа Тарасовича.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 21 січня 2015 р. № 27-р

Київ

Про призначення Чернеги Р.Т. Головою Державної служби України з питань праці
Призначити Чернегу Романа Тарасовича Головою Державної служби України з питань праці.


Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
avatar
0
2 ohranatruda • 21:14, 20.03.2015

ПЕРЕЛІК
територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються
avatar
0
3 ohranatruda • 10:27, 29.03.2015
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ


27 березня 2015 року Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега під час брифінгу в Будинку Уряду презентував новоутворену Службу та ознайомив з її основними завданнями.
За словами Голови Служби, згідно із постановою Кабміну від 11.02.2015 № 96 затверджено Положення про Державну службу України з питань праці. Відповідно до Положення новостворена служба об'єднує функції, які виконували Державна інспекція України з питань праці, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України та функції у сфері гігієни праці і здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників, які раніше виконувала Держсанепідслужба.
«Ми перші з держорганів, що утворюються на виконання рішення Уряду про оптимізацію, які вже мають затверджене положення і структуру Служби. А також положення про утворення територіальних органів в областях, - зазначив Роман Чернега. - Завдяки оптимізації економія бюджетних коштів складе орієнтовно 7,5 млн. грн.»
Об’єднання функцій правового і технічного інспектування і надання послуг зі сторони Державної служби з питань праці дозволить зменшити навантаження на суб’єктів господарювання, оскільки перевірки здійснюватимуться не кількома державними органами, а єдиним державним органом – Державною службою з питань праці. Це також оптимізує витрати на забезпечення діяльності виконання державних функцій, підвищить діяльність управлінського апарату як на центральному і територіальному рівнях. Крім того, спрощується доступ громадян до захисту трудових прав, отримання різного роду консультацій, довідок і порядку застосування штрафних санкцій під час виконання трудових відносин, правомірності притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.
«Тепер громадяни чи підприємства можуть звертатися для вирішення цих проблем не до трьох державних органів, а до одного. Таким чином, ми виконуємо завдання Уряду щодо спрощення будь-яких адміністративних перешкод для ефективнішого дотримання законодавства і захисту трудових прав громадян», - наголосив Роман Чернега.
Голова Держпраці також наголосив, що чисельність новоствореної Служби сформовано за рахунок чисельності Держгірпромнагляду та Держпраці, а також частково за рахунок чисельності штатних працівників Держсанепідемслужби. «Загалом рішенням Уряду встановлено граничну чисельність Служби на рівні З 636 працівників, з яких 158 - працівники центрального апарату, що майже на 12% менше чисельності працівників, які виконували функції Держпраці та Держігпромнагляду. Тобто послідовно триває процес оптимізації державних органів і скорочення чисельності державних службовців», - повідомив Роман Чернега.
За його словами, серед основних завдань Держпраці є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Крім того, Держпраці здійснює комплексне управління охороною праці та промисловою безпекою на державному рівні; державне регулювання і контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки; організовує та здійснює державний нагляд у сфері функціонування ринку природного газу в частині підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об'єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об'єктів Єдиної газотранспортної системи.
Роман Чернега наголосив, що особлива увага приділятиметься приведенню актів законодавства у відповідність до вимог ЄС, а також відміні застарілих радянських норм. «Ми хочемо, щоб на початок 2016 року таких застарілих радянських документів у нашій базі взагалі не залишилося», - зазначив Голова Держпраці.
Довідково
Відповідно до затвердженого Положення, Держпраці є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через Міністра соціальної політики.
Постановою Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 р. №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» створено Державну службу України з питань праці.
21 січня Кабінет Міністрів призначив Романа Чернегу головою Державної служби України з питань праці. Відповідне розпорядження №27-р від 21 січня опубліковано на сайті Уряду.
Постійна www-адреса статті:
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248044992
avatar
0
4 ohranatruda • 09:27, 31.03.2015
Державна служба з питань праці буде просити про відновлення перевірок

Голова Державної служби з питань праці Роман Чернега на одному з брифінгів з представниками ЗМІ повідомив, що його служба має намір просити уряд України про відновлення перевірок пприємсідтв на предмет дотримання норм охорони праці та трудового законодавства.
За його словами найближчим часом службою з питань праці буде ініційовано ряд документів, які дозволять інспекторам з охорони праці та трудового права знову відвідувати підприємства з метою їх перевірки. Нагадаємо, що рішення про заборону перевірок було прийнято Кабміном у серпні 2014 року. Постанова від 13.08.2014 р № 408 на той час заборонило проведення будь-яких перевірок контролюючими органами, у тому числі Держгірпромнаглядом, інспекцією з праці та СЕС в частині санітарного законодавства, які тепер злилися в одну Державну службу з питань праці (СЕС частково). Мораторій діятиме до липня 2015 року. Саме з цієї дати Роман Чернега бачить можливість відновлення перевірок. Але останнє слово буде за урядом.
avatar
0
5 ohranatruda • 12:24, 07.05.2015

Затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 27 березня 2015 року N 340, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2015 р. за N 438/26883
avatar
Copyright otipb.at.ua © 2019
Форма входу
Пошук

Наше опитування
Чи потрібен на сайті розділ із студентськими роботами?
Всього відповідей: 842

Книга скарг та пропозицій

РЕКЛАМА

Архів записів
Закон про охорону праці Закон про охрану труда Закон України Про охорону праці Закон Украины Про охрану птруда ГПК Украины Гражданско-процессуальный кодекс Ук ДНАОП 0.05-8.04-92 Журнал журнал обліку електроінструментів електроприймач журнал учета Журнал учёта аварий и отказов в раб Акт акт огляду акт осмотра заземлители Наряд-допуск роботи в електроустановках вимірювання опору розтікання протокол протокол перевірки Правила пуе діюча електроустановка електроустановка ДПД ПТК служба охорони праці xtybt jhfyt nhelf? положение про об Адміністративно-громадський контрол положення інструкції з охорони праці Типове положення Перелік від 27 червня 2003 р. № 994 15.11.2005 N 606 безпека руху НПАОП інструкція графік будівлі споруди закон кабінет охорони праці инструктаж водії положение водители інструктаж медичні огляди Навчання 1 група електробезпеки медичний огляд первая помощь скачать скачать книгу охрана труда инструкции учебник книга Виробів мультфильм Видеоприкол видео анекдоты инструкция кран робота такелажники автомобіль Веревка канат Працівник будівництво Електромонтажник юмор прикол дрель атестація дерева автотранспорт гуртожиток готель норми Порядок Освіта баня видео урок автомобили грузовики торговля баз деревообработка Бесплатно лекции плакаты Приказ Безпека Скачати кодекс лекції железнодорожный транспорт метро авария автомобиль пожар книги вправи лифт гост Відео правила пожарной безопасности Кино пособие банк програма тестирование Программы лист транспорт культура библиотеки номенклатура Заява пиротехника строительство розслідування гражданская оборона плакат Постер дтп БЖД литература водитель цирк зоопарк пневмоинструмент животные агропром АЗС аптечка огнетушители скринсейвер комментарий взрыв презентация связь Зв'язок Холодильники Освітлення медицина здравоохранение молниезащита ремни безопасности художник Воздух шум Архивы тренировка ОЖОГИ Памятка питание Харчування Игра Склад офис Электрооборудование ПУЭ офіс сельское хозяйство безопасность сварка аптеки Вывоз мусора бомбы общежитие психология ограждения Образование Машинобудування машиностроение КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ сборник автовышка Вопросы и ответы молот ОКРАСКА заборона ISO бухгалтер артисты газ инсульт пчеловодство авторемонт театр справочник видеоурок powerpoint Програми пляж Дозвіл аптека ЖКХ ДСП глаза очі НПК Ринок Промисловість лабаратория біологія легкая промышленность ВЫВИХ спирт радиация Випромінювання школи залізниця спорт аудит відпочинок средства защиты Довідник Методика ионизация учебное пособие статистика стенд плакаты ГО информатика очки железная дорога фільм туризм флот вентиляция Компьютер зберігання бассейн трактор больницы история історія Вагон Вокзал трамвай документи пропаганда діти титан Цинк бензол ОБЖ оплата праці ДНЗ ЗНЗ школа навчально-виховний процес Тиск выставки обморожение Землетрясение дозиметр концепт Звітність Лесное хозяйство Декларація детский сад Дизайн тележки знезараження билеты вопросы Карбамид автоклав законодательство агітація АЕРОПОРТ Повідомлення ведро Станки Бункер байк en Відповідність дрон катастрофи допуск СОУ Вимірювання енергія ГРИПП Концертный зал библиотека музей Вимога дворник БРОНХИТ
РЕКЛАМА

Кнопка сайту
Виджет для yandex

Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish

Интернет-магазин подарков и сувениров Nice-Surprise

Проектирование противопожарных систем

Пожарный сайт 01

Веселый пожарный

Державні Будівельні Норми України


Яндекс

 

Хостинг від uCoz

До уваги користувачів! Вся інформація, розташована на сайті, взята з відкритих джерел в осівтніх цілях та призначена виключно для приватного використання. Інформація з сторінок цього сайту не призначена для комерційного використання! Ні власник ресурсу, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші фізичні або юридичні особи не можуть нести ніякої відповідальності за будь-яке використання матеріалів даного сайту. Відвідуючи сайт otipb.at.ua користувач підтверджує свою повну згоду з усіма раніше зазначеними умовами користування інформацією з цього сайту.